Grønt område skal holde Mårslet og Tranbjerg adskilt

De to byer må ikke vokse sammen, men skal holdes adskilt af grønt område med plads til vandrende krondyr, siger de tre natur- og landskabsplaner som for tiden er til offentlig høring.

I dag er der omkring 300 meter mellem Tranbjerg og Mårslet, og de nærmeste huse i Tranbjerg kan nemt ses fra Frøkærparken, hvor billedet er taget. Hvis en ny udstykning ved Tranbjerggård bliver vedtaget, bliver afstanden endnu mindre, men derefter skal en grøn kile forhindre de to byer i at vokse sammen, lyder kommunens forslag.

TEMA: Nye planer for natur og landskab
Aarhus Kommune har sendt forslag til tre temaplaner i høring; forslag som vil få stor betydning for naturen og landskabet. I en serie artikler ser Mårslet Avis nærmere på de lokale konsekvenser. Læs mere om de tre planer nederst på denne side – klik her.

Afstanden mellem det nordvestlige hjørne af Mårslet og Tranbjerg bliver et nøk mindre hvis det aktuelle forslag om at udstykke grunde til 220 boliger nord for Tranbjerggårdsvej bliver vedtaget. Men derefter skal det også være slut med nybyggeri i grænseområdet mellem de to byer.

De skal fremover holdes adskilt af åbent landskab, blandt andet med plads til trækkende krondyr. Sådan lyder i hvert fald intentionen i de tre temaplaner for natur og landskab som for tiden er i offentlig høring.

I den blå-grønne plan indgår området nord og syd for Obstrup i en grøn kile som mod syd deler sig som et T-kryds mod øst og vest for at følge Giber Å, mod øst hele vejen ind gennem Mårslet.

Kort fra kommunens forslag til temaplan, med angivelse af den grønne kile mellem Mårslet og Tranbjerg. Skraveringerne viser de tre såkaldte blå-grønne udviklingsområder som er omtalt i artiklen Mulighed for nyt vådområde mellem Mårslet og Hørret.

Grønt Danmarkskort
Samme område er i temaplanen for naturen i Aarhus udpeget som en del af Grønt Danmarkskort, hvilket er noget meget fint noget. Det betyder nemlig at kommunen mener at området har national interesse, og en udpegning til Grønt Danmarkskort giver kommunen en stærkere forpligtelse til ikke at tillade byggeri i området end hvis der kun var tale om en grøn kile i den blå-grønne plan.

Passage for naturens dyr
Det kan måske undre nogen at de flade marker langs Obstrupvej kan være af interesse for andre end os der lige bor i nærheden. Forklaringen er ifølge natur-temaplanen at der skal være passage for vilde dyr, blandt andet en lokal flok krondyr. Mere om dem i en senere artikel.

Garanti?
Men hvor sikkert et det egentlig at Mårslet og Tranbjerg ikke kommer til at vokse sammen, og at der trods de nye planers intentioner aldrig vil blive bygget i den nyudnævnte grønne kile? Det spørgsmål har avisen stillet til kommuneplanchef Lars Høeberg, og hans svar var:

– Nu skal man passe på med at bruge ordet aldrig. Men med landskabsplanen og den blå-grønne plan er det i hvert fald hensigten at lægge arealer ud som holder bysamfundene adskilt. Det næste byråd kan dog principielt godt sige at der ikke længere skal være en grøn kile i det område.

Grønt kort forpligter
Så planen forpligter kun så længe byrådet ikke beslutter noget andet?
– Ja, byrådet kan til enhver tid beslutte noget andet i forhold til de grønne kiler. Men i naturplanen kommer området med i Grønt Danmarkskort, og det lægger nogle begrænsninger for fremtidig byudvikling hvis planen vedtages i byrådet.

– Hvis området kommer med i Grønt Danmarkskort, vil staten i form af Bolig- og Planstyrelsen kunne sige nej, hvis en given udvikling forringer naturindhold, levesteder eller spredningsveje for dyr og planter. Så skal kommunen have nogle meget gode argumenter for at kunne gøre det, forklarer Lars Høeberg.

PerH.

Temaplaner til debat

De tre temaplaner er for tiden i offentlig høring via kommunens høringsportal. Indtil 21. november kan alle og enhver indsende kommentarer til dem. Derefter bliver kommentarerne behandlet af kommunens embedsmænd, hvorefter både de og selve planerne går videre til politisk behandling i byrådet.
Når temaplanerne er vedtaget, kommer de til at indgå i kommuneplanen som lægger de overordnede rammer for udviklingen frem til 2025.
De tre temaplaner er:

Et grønnere Aarhus med mere blåt. Også kaldet den blå-grønne plan. En plan for grønne rekreative områder i og mellem bysamfundene i Aarhus Kommune. Planen angiver også hvordan de stigende mængder regnvand skal håndteres ved hjælp af vandløb, vådområder, søer og vandhuller.

Landskabet i Aarhus. En plan for forskellige typer landskab i kommunen. Blandt andet med angivelse af hvor der kan være mulighed for byggeri i det åbne land, og hvor det ikke bør tillades.

Naturen i Aarhus. Formålet med denne temaplan er et sikre mere og bedre natur og skabe sammenhæng mellem naturområder. Planen angiver også hvilke områder som skal med i Grønt Danmarkskort; det vil sige hvor der skal tages særlige hensyn til naturen.

Alle artikler under temaet Nye planer for natur og landskab

Kommunal plan vil snuppe en del af Byparken til anlæg af ny vej
Krondyr skal have let ved at vandre forbi Mårslet
Mulighed for nyt vådområde mellem Mårslet og Hørret
Grønt område skal holde Mårslet og Tranbjerg adskilt
Vi bor lige op ad landskabelige perler

Skriv kommentar

Your email address will not be published.