Forslag om omfartsvej splitter mårslettere

Grundejerforeninger ønsker ny omfartsvej rundt om Mårslet, men andre er stærkt imod den idé. Det viser høringssvar til forslaget om et nyt boligområde i det nordlige Mårslet.

Kort fra forslaget til Lokalplan 1115.

Er det en god eller dårlig idé at bygge en omfartsvej rundt om Mårslet, fra Hørretvej eller Jelshøjvej i nordøst til Obstrupvejs tilkørsel til Giber Ringvej i sydvest?
Det spørgsmål splitter byens borgere, viser høringssvarene til forslaget til lokalplan for et nyt boligområde ved Tranbjerggård i den nordlige ende af Mårslet. Der er stærke holdninger både for og imod.

Ny vej er nævnt som en mulighed
I lokalplan-forslaget nævnes vejen som en mulighed.
Under alle omstændigheder skal der anlægges en sidevej fra Jelshøjvej ind til den nordlige del af det nye boligområde, og denne sidevej skal med de kommunale planlæggeres ord forberedes “til at kunne være del af en vejforbindelse over letbanen mellem Jelshøjvej og Obstrupvej /Giber Ringvej, hvis det i en fremtidig infrastrukturplanlægning for Mårslet findes påkrævet at aflaste Obstrupvej og Tandervej for trafik til den nordlige del af Mårslet”.

Støtte fra Tandervej-beboere
Sådan en omfartsvej er en supergod idé, mener Grundejerforeningen Tandervej. Den forening repræsenter 264 ejendomme med cirka 650 borgere på Tandervej og Nymarks Alle; altså den modsatte ende af byen i forhold til Tranbjerggård-området.
I et høringssvar slår Grundejerforeningen Tandervej til lyd for at omfartsvejen i nordøst ikke skal slutte ved Jelshøjvej men føres helt over til Hørretvej; og den bør bygges med det samme, mener foreningen.

Argumentationen for omfartsvejen bygger på at der efter foreningens opfattelse i dag er “konstant trængsel” på Hørretvej-Tandervejs strækning gennem byen, meget trafik forbi skolen og lange køer morgen og eftermiddag. Trafik som vil kunne aflastes af en omfartsvej.

Meget trafik på Jelshøjvej
Også de tre grundejerforeninger Hørretløkken, Hørretløkken Nordøst og Søparken støtter i et fælles høringssvar et snarligt byggeri af en omfartsvej fra Hørretvej til Obstrupvej.
Disse tre foreninger, som tilsammen har 246 medlemmer, giver som begrundelse blandt andet at den nuværende trafik på Jelshøjvej til tider “er meget omfattende”, og det kun vil blive værre når det nye boligområde bliver bygget.

Omringes af veje
På den modsatte side i debatten står høringssvar fra flere enkeltpersoner samt et fælles svar fra syv husstande på Tranbjerggårdsvej.
Naboerne på Tranbjerggårdsvej finder at en omfartsvej ikke alene vil være unødvendig, men også skadelig for byen. “Mårslet vil blive omringet af omfartsveje, hvilket definerer byen for altid. Naturen afskæres fra byen, da veje omkranser stort set hele Mårslet… Behold den smukke natur tæt på byen, i stedet for at alle skal have udsigt til omfartsveje. Giber Ringvej har skabt nok støj til Mårslet i syd, så lad være at gentage fejlen mod nord”, skriver de.

Udemokratisk proces
Naboerne på Tranbjerggårdsvej harcelerer også over den proces hvor ideen om omfartsvejen kom med i lokalplanen. Oprindeligt havde kommunens planlæggere tænkt at hele det nye boligområde skulle have tilkørsel via Hørretløkken.
Men så fik beboere på Hørretløkken kortsluttet den demokratiske beslutningsproces, mener Tranbjerggårdsvej-naboerne.

“De vidtrækkende ændringer blev aftalt på et kaffemøde med Simsek og et par beboer fra Hørretløkken. Ingen andre var vidende om mødet”, skriver de, og fortsætter:
“Hvordan er det muligt ? Ingen har været inddraget i beslutningen, og ingen har været inviteret til dette private kaffemøde. Tænk, at det kan finde sted i dagens danmark hvor borgerinddragelse vægtes tungt”.

For og imod
Flere andre høringssvar er enten for eller imod en omfartsvej.
Blandt fortalerne er Iben Dombernowsky og Svend Åge Christensen som slår på at Jelshøjvej er alt for lille til den nuværende mængde trafik, og den vil blive aflastet med en Hørretvej-Obstrupvej linje.

Modstanderne tæller blandt andre Carsten og Jannie Fjellerad. De mener at argumenterne om Mårslets trafikale problemer er stærkt overdrevne.
“De trafikale udfordringer, der måtte være i Mårslet, begrænser sig til at være mellem kl. 7.50-8.05, hvor
mange børn bliver kørt skole”, mener de to gange Fjellerad.

Fællesrådet siger hverken ja eller nej
Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU) har også indsendt et høringssvar, men her bliver der hverken talt for eller imod en omfartsvej.
I stedet skriver FU at Jelshøjvej har begrænset kapacitet, at der er trafikale flaskehalsproblemer omkring Mårslet Skole og at Testrupvej og Obstrupvej ikke kan tage mere trafik.

På den baggrund lyder der en opfordring fra FU til kommunen om at “planlægge for den samlede infrastruktur i lokalområdet, så trafikale forhold i Mårslet ikke forværres”, med tilføjelsen:
“Til infrastruktur hører naturligvis også tilstrækkelige stiforbindelser og krydsningsmuligheder på Letbanen, hvilket mange gange er fremsat som ønske.”

Lokalplan 1115’s vej til vedtagelse

Otte ugers offentlig høring sluttede tirsdag den 13. juni, og nu er kommunale embedsmænd i gang med at læse de 14 indkomne høringssvar og vurdere om de skal føre til nogen ændringer i lokalplanen.
Embedsmændene samler deres vurderinger i en indstilling til rådmanden for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K).
Med rådmandens eventuelle ændringer går forslaget videre til behandling i Magistraten, Byrådet og Teknisk Udvalg.
Til slut vedtager Aarhus Byråd lokalplanen. Ifølge kommunens hjemmeside kan det ske allerede 17. august, men formentlig bliver det først senere.
Efter den endelige vedtagelse kan processerne med byggemodning og byggeri gå i gang.

Læs også:
Naboer til ny lokalplan føler sig udsat for løftebrud

Tidligere artikler om Lokalplan 1115:
Bekymring for mere trafik fra nyt boligområde (17. maj 2023)
Debat om ny udstykning er skudt i gang (19. april 2023)
Plan for 142 boliger i Mårslet nord er på vej til byrådet (16. marts 2023)

Alle høringssvar kan ses på Aarhus Kommunes høringsportal.

PerH.

2 kommentarer

  1. Det er en spændende og godt belyst artikel, du har skrevet, Per Henrik, spændende, om ønskerne til en ny direkte forbindelse ud til Obstupvej opfyldes. En sådan vej vil vel ikke have så meget karakter af en decideret omfartsvej.
    Mon ikke de personer, der står skolepatruljevagt om morgenen alle er enige i, at der ikke er voldsomt behov for mere trafik gennem byen (til Giber Ringvej) fra nybyggere i den nordlige del af byen
    Rigtig god sommer

Skriv kommentar

Your email address will not be published.