Forslag: Flyt Borgerhuset over i den gamle præstebolig

I fællesrådets forretningsudvalg er opstået en idé om at lave et nyt borgerhus i den gamle præstebolig på Obstrupvej og lade kommunen bruge det nuværende borgerhus til et andet formål. Men tvivlsomt om kommunen vil være med.

Den gamle præstebolig har status som bevaringsværdig, selv om den er hårdt ramt af skimmelsvamp.

Efter Aarhus Kommune i november sagde nej til at menighedsrådet må rive den gamle præstebolig på Obstrupvej ned, er der tænkt kreative tanker i Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU).
– Hvis det kan lade sig gøre, kan det være en løsning at flytte Borgerhuset over i den gamle præstebolig, og så lade kommunen bruge hele det nuværende borgerhus til andre formål; for eksempel daginstitution, siger FU-medlem Poul Hakon Poulsen.

Foreninger og fester
I givet fald skal den gamle præstebolig bygges om og indrettes sådan at den kan bruges til de frivillige og private aktiviteter som foregår i Borgerhuset i dag. Det vil sige foreningsliv og udlejning til private fester.
Daginstitutionen Valnødden, som bor til leje i en tilbygning til Borgerhuset og har legeplads i husets have, skal blive hvor den er, lyder tanken.

Dilemma
Rokaden vil løse det dilemma som menighedsrådet står i som ejer af præsteboligen.
Som tidligere omtalt står huset i dag tomt fordi det et hårdt ramt af skimmelsvamp, og en renovering vil koste mere end at købe et nyt hus til embedsbolig for præsten.
På den anden side er ejendommen klassificeret som bevaringsværdig, og kommunen vil ikke give den tilladelse der skal til hvis huset skal rives ned.

Kommunen skal være med
Skal forslaget gennemføres, kræver det dog at kommunen vil være med og betaler de nødvendige udgifter. Og det er nok ret tvivlsomt, erkender Poul Hakon Poulsen.
– Men Mårslet vokser, og det kan jo være at de for eksempel kan bruge hele det nuværende borgerhus til daginstitution. Det er værd at undersøge, mener han.

Menighedsrådet tøver
I menighedsrådet er man ikke afvisende overfor forslaget, og man vil gerne drøfte det med fællesrådet. Men rådet har heller ikke besluttet at sige ja til idéen.
Formand René Tindbæk Lunderskov tvivler på at kommunen vil være med til rokaden.
– Vi har tidligere spurgt kommunen om den vil overtage den gamle præstebolig. Men de vil ikke overtage en bygning som ligger på en matrikel som kommunen ikke selv ejer, siger han.

Begravelse og fest?
Der er også en årsag mere til at menighedsrådet tøver med at bakke den nye idé op.
– Hvis det bliver til noget, kan vi så komme til at opleve at der bliver holdt fest i præsteboligen, samtidig med der er begravelse i kirken eller mindekaffe i Sognehuset lige ved siden af? funderer René Tindbæk Lunderskov.

Rapport på vej
Mere konkret besluttede menighedsrådet på sit seneste møde at bestille en ny rapport om præsteboligen fra Teknologisk Institut.
Den nye rapport skal ned i detaljer gøre rede for hvad der skal til for at huset kan blive frit for skimmelsvamp og på ny egnet til bolig for mennesker, og den skal angive et præcist budget for hvad de nødvendige tiltag vil koste.

Dialog
Når rapporten er færdig, vil menighedsrådet tage en dialog med Provstiudvalget i Søndre Provsti om hvad der videre skal ske.
Det er provstiet der bevilger de penge som menighedsrådet har at gøre godt med.

Mårslet Avis har forsøgt at få en kommentar fra Borgerhusets formand Heidi Damkjær-Bruun, men det har ikke været muligt at træffe hende.

En gave fra kommunen
Borgerhuset på Banevej er oprindeligt bygget som skole, men det fungerede som kommunekontor i årene frem til 1970.
Det var det år den selvstændige Mårslet sognekommune blev lagt sammen med storkommunen Aarhus.

I forbindelse med sammenlægningen blev huset på Banevej overdraget til foreningen Mårslet Borgerhus som alle borgere i 8320 området kan melde sig ind i.
Hvis foreningen stopper med at bruge bygningen som borgerhus, går ejendomsretten tilbage til kommunen, oplyser Poul Hakon Poulsen.
Det vil sige at foreningen bag Borgerhuset ikke selv kan beslutte at sælge bygningen på Banevej og bruge pengene på at købe eksempelvis den gamle præstebolig.

Tidligere artikler om sagen
Kommunen siger nej til nedrivning af den gamle præstebolig (29. november 2023)
Menighedsråd vil rive den gamle præstegård ned (13. november 2023)

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.