Foreninger ønsker mere åbenhed om fællesrådet

Livlig debat på årsmøde om information til Mårslets borgere. Formanden lover at ledelsen vil arbejde med referater der er til at forstå.

Debatlysten var stor på årets repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd. Foto: Per Henrik Hansen.

Af Johannes Reimer

Mere åbenhed, tak.
Det budskab sender flere lokale foreninger nu til Mårslet Fællesråds forretningsudvalg.
Udvalget varetager den daglige ledelse af fællesrådet og er i mange sammenhænge Mårslets talerør over for kommunen.

På rådets repræsentantskabsmøde tirsdag aften, 28.februar, diskuterede deltagerne fem forslag fra redaktør Per Henrik Hansen om mere åbenhed og gennemsigtighed i forretningsudvalgets arbejde, og det fik stor opbakning blandt repræsentanterne for byens foreninger.

Henvendelser er aldrig blevet besvaret
Per Henrik Hansen begrundede sine forslag med at informationsniveauet halter i øjeblikket:
– Referater fra forretningsudvalgets møder er kommet lang tid efter møderne, og de har ofte været så kortfattede at de nærmest ikke er til at forstå. Vi har også oplevet at henvendelser til udvalget aldrig er besvaret.

– Mine forslag er stillet i kærlighed til fællesrådet. Jeg synes det er vigtigt for byen at have et stærkt fællesråd, og det kræver at foreninger og borgere interesserer sig for det og bakker op om det. Men det kan de jo kun hvis de får at vide hvad der sker i forretningsudvalget, mente han.

Lone Thuesen har set uforståelige referater fra møder i fællesrådets forretningsudvalg.

Mårslets facebookside når bredere ud
Per Henrik Hansen sagde at forretningsudvalget f.eks. bør bruge byens facebook-gruppe mere aktivt til information fordi den gruppe når så bredt ud til beboerne.

Lone Thuesen fra en grundejerforening på Bedervej var enig.
– Jeg har også set at referater har været uforståelige. Hvis I vil have folk til at blive interesserede i forretningsudvalgets arbejde, er I nødt til at gøre det transparent, sagde hun.

Beboere: fællesrådet passivt over for trafikstøj
Claus Falkenstrøm fra Damgårdstoften fortalte at støjplagede beboere tæt på Giber Ringvej har oplevet et passivt fællesråd.
– Flere har henvendt sig til rådet uden at få svar. Nogen mener simpelthen at fællesrådet er gået i flyverskjul om den sag, sagde han.

Båret af frivilligt arbejde
Til det svarede forretningsudvalgets formand, Anders Kjær, at støjen fra Giber Ringvej faktisk har fællesrådets interesse. Og generelt bad han om forståelse for at informationen er båret af frivilligt arbejde:
– Vi er ikke nogen myndighed, og jeg vil advare mod at udvide vores mandat. Informationen kommer i bølger, og nogle måneder er der mindre at berette om end der er i andre. Vi kommunikerer igennem fællesrådets hjemmeside og Mårslet Bladet, men ikke via Facebook.

Formand Anders Kjær lovede forbedringen af kommunikationen, men bad også om forståelse for at arbejdet laves af frivillige med begrænset tid til rådighed. Foto: Johannes Reimer.

Temamøde om åbenhed
Formanden mente at Per Henrik Hansens forslag vil kræve mere arbejde af forretningsudvalget, men han erklærede sig parat til at gå ind på flere af forslagene.
– Vi vil gerne arbejde med at gøre referaterne mere forståelige, og jeg forstår godt ønsket om mere information. Jeg foreslår vi holder et temamøde om sagen i forretningsudvalget og at vi inviterer nogle af de interesserede med til mødet, sagde Anders Kjær.

Mere fra årets repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd: Foreninger ønsker mere åbenhed om fællesrådet

Skriv kommentar

Your email address will not be published.