Fællesrådets arbejde til debat på tirsdag

Alle kan deltage i det årlige repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd. Fællesrådet fungerer som byens talerør i forhold til kommunen og skal de kommende måneder blandt andet arbejde med to større forslag til lokalplaner; den ene ved Tranbjerggård, den anden ved Eskegården.

Borgerhuset danner ramme om det årlige repræsentantskabsmøde,

Hvis man gerne vil vide lidt mere om hvad der egentlig foregår i Mårslet Fællesråd, gerne vil diskutere rådets arbejde, eller måske selv stille op til forretningsudvalget, så er chancen der tirsdag 22. februar kl. 19. Da holder fællesrådet sit årlige repræsentantskabsmøde i Borgerhuset på Banevej.

Fællesrådet er paraplyorganisation for foreninger, grupper og institutioner i 8320 Mårslet, og rådets vigtigste funktion er at fungere som lokalområdets talerør og bindeled i forhold til Aarhus Kommune. I det daglige varetages arbejdet af forretningsudvalget (FU) som vælges på repræsentantskabsmødet.

Åbent for alle
Ved mødet på tirsdag har kun repræsentanter for medlemsorganisationerne stemmeret; men mødet er åbent for alle, og traditionelt har alle taleret, ligesom alle kan stille op ved valget til FU.

Det seneste år har fællesrådet især arbejdet med kommuneplanen, Det Grønne Udvalgs aktiviteter, stiforbindelser i Mårslet samt den overordnede infrastruktur i og omkring byen. Det kan man læse i den beretning der ligger under punktet Nyheder på fællesrådets hjemmeside maarslet.nu.
Dagsordenen for mødet kan ses her.

Lokalplan i nord på vej
Aarhus Kommunes lokalplanportal kan man allerede nu læse om to større sager som fællesrådet skal forholde sig til i løbet af det kommende halve års tid. Det drejer sig om forslag til to lokalplaner som begge kommer i offentlig høring og til behandling i byrådet i løbet af 2022.

I løbet af i år bliver der lavet lokalplan for et nyt 11 hektar stort boligområde mellem Tranbjerggårdsvej, Hørretløkken og Letbanen. På længere sigt skal der også bygges boliger på 16 hektar nord for de 11 hektar. Illustration fra Aarhus Kommunes lokalplanportal.

Det ene forslag omfatter et nyt 11 hektar stort boligområde på arealet mellem Tranbjerggård, Hørretløkken og Letbanen, i den nordlige del af Mårslet. Foreløbige skitser viser at der planlægges omkring 35 parcelhuse og 110 række- eller dobbelthuse på arealet. En del af de 11 hektar ejes af Aarhus Kommune, den anden del ejes af Tranbjerggård ApS, det vil sige af fællesrådets næstformand Jens Thomsen og to af hans voksne børn.

Dette forslag til lokalplan, med nummeret 1115, må ikke forveksles med den udstykning af et naboareal på 16 hektar nord for Tranbjerggårdsvej som er med en temaplan der for tiden er til behandling i byrådet. De 16 hektar er der endnu ikke ved at blive lokalplan for; det vil formentlig først ske når de 11 hektar er ved at være udbygget.

Mårslet Avis har flere gange skrevet om de to byudviklings-projekter ved Tranbjerggård, senest i denne artikel fra 15. januar: 220 nye boliger ved Tranbjerggård bliver skåret ned til 110.

Også lokalplan for Eskegården undervejs
Det andet lokalplanforslag som Mårslet Fællesråd kommer til at arbejde med i år, handler om lidt over to hektar ved Eskegården på Eskegårdsvej ved Giber Å samt et grønt kommunalt areal. Dette lokalplanforslag har nummer 1161.

På Eskegårdens jord er det tanken at opføre omkring 50 boliger i form af en tæt-lav bebyggelse. Arealet, inklusive de nuværende bygninger og ruinen på stedet, tilhører Eskegården ApS som ejes af forretningsmændene Jørgen Jacobsen, Højbjerg, og Niels Elbek, Hinnerup.

For at gøre det muligt at føre en vej ned til den nye bebyggelse omfatter lokalplanforslaget også et grønt areal, tilhørende Aarhus Kommune, mellem Giber Å og Bedervej.

Også dette byggeprojekt har Mårslet Avis tidligere skrevet om, senest 8. december sidste år: Stor debatlyst om Eskegårds-projektet.

Fællesrådets formand Anders Kjær stiller op til genvalg. Arkivfoto: Jørgen Lauritsen.

Mindst tre stiller op til genvalg
Fire af FU’s aktuelt otte medlemmer er på valg ved repræsentantskabsmødet. Over for Mårslet Avis har tre af dem tilkendegivet at de stiller op til genvalg.
Det drejer sig om
* FU’s formand Anders Kjær, Langballevænget
* FU-sekretær Thorkild T. Clausen, Nymarks Allé
* Kenneth Mansgaard, Frøkærparken. Han blev sidste år valgt som suppleant, men der er tradition for at suppleanter deltager i FU’s møder, dog uden stemmeret.
Den fjerde der er på valg er FU’s næstformand Jens Thomsen, Tranbjerggård. Også han blev for fem dage siden spurgt om han genopstiller, men har endnu ikke svaret.
De FU-medlemmer som ikke er på valg i år er Finn Larsen, Langballevænget; Pernille B. Fast, Præstegårdsvej; Anette Poulsen, Nymarks Allé og Poul H. Poulsen, Hørretløkken.

PerH.

3 kommentarer

 1. Ville det være muligt at få at vide, hvilke organisationer der pt. har stemmeret til Fællesrådet? Det fremgår, så vidt jeg kan se, ikke af Fælledsrådets hjemmeside.

 2. En appetitvækker før repræsentantskabsmødet i Mårslet Fællesråd
  Her op mod Fællesrådets repræsentantskabsmøde tirsdag den 22. februar har jeg hygget mig med at kigge på referater fra årets afholdte møder.
  I referatet fra repræsentantskabsmødet i februar 2021. (I overskriften er der fejlagtigt angivet, at det skulle være i 2020 …) stødte jeg på noget, som undrer mig lidt
  Repræsentantskabsmødet er generalforsamlingen, hvor ny medlemmer til forretningsudvalget (bestyrelsen) vælges.
  Af Fællesrådets vedtægter fremgår det, at de tilknyttede foreninger, hver kan have 2 stemmer evt. fordelt på to stemmeberettigede medlemmer. Alligevel står der i referatet, at 2 tilknyttede foreninger hver har fået godkendt 3 stemmeberettigede medlemmer. Det drejer sig om foreningerne Gibernakkerne og Foreningen til støtte af helhedsplan ifbm. Eskegårdsprojektet. Det sidste må være en fejl fra referenten, for det ene af denne forenings godkendte medlemmer, Jørgen Jacobsen, er vel næppe medlem af netop den forening.
  Om det første også er en fejl fra referenten, eller måske fra mødelederen får vi måske svar på tirsdag aften, og her får vi måske også opklaret, om Gibernakkerne har udnyttet de tre tildelte stemmer.
  Af en af beretningerne i samme referat fremgår det, at det Grønne Udvalg nu har 7 faste og 2 løst tilknyttede medlemmer.
  I referatet fra et bestyrelsesmøde 13. april 2021 nævnes det, at ”det Grønne Udvalg” videreføres med mandat efter nuværende retningslinjer. Mandatet afklares/afstemmes ud fra nuværende retningslinjer.”
  Er der mon tale om de retningslinjer, der er beskrevet i Dokumentationsrapporten fra november 2018 eller er der kommet nye til?
  I betragtning af, at jeg forstår, at netop det Grønne Udvalg står for en stor del af Fællesrådets aktiviteter, og derfor er ret magtfuldt, synes jeg, at man bør være mere gennemsigtig med fx løbende at opdatere på hjemmesiden, hvem der er medlemmer af det Grønne Udvalg og hvad det aktuelle mandat er.
  I referaterne fra bestyrelsesmøder 14/9 og 8/12 læser jeg, at der arbejdes med at etablere et samarbejde om foreningsidræt mellem TMG og Mårslet Skole.
  Det lyder jo meget spændende, men hvad det drejer sig om?
  Jeg synes lidt for tit, at referaterne mangler substans, eller hvis jeg må citere de afsluttende bemærkninger i formandens beretning, som vi skal høre tirsdag aften: FU vil arbejde for maksimal gennemsigtighed i processen med temaplaner …
  Det kunne også være ønskeligt med mere gennemsigtighed med hensyn til referater og de tiltag, som man ellers arbejder med!
  Den 24. november var der borgermøde om udvikling af Mårslet, men som nævnt andre steder er der stadig ikke noget tilhørende referat, selvom man af andre referater kan se, at det eksisterer?
  I arbejdet med at gennemlæse referaterne stødte jeg for øvrigt på et helt uventet problem: De seneste referater (fra og med september) er lagt op som billeder, som ikke kan udskrives – med mindre man slår knude på sig selv og downloader billederne for derefter at indsætte dem i et program, som kan udskrive billederne. Det må vist være en tanketorsk fra webredaktørens side – men bøvlet er det, og det bidrager ikke til gennemsigtighed.
  Nu jeg er ved hjemmesiden, så er den da godt nok noget mangelfuld. Det fremgår ikke, hvordan man melder sig ind i foreningen, og menupunktet, der skulle have vist de tilsluttede foreninger er tomt. Hjemmesiden burde være et sted, hvor man let kunne orientere sig om Fællesrådets aktiviteter, men enten mangler meget materiale, er utilgængeligt, eller er flere år gammelt.
  Det foresvæver mig, at jeg flere gange har læst om kommunikationsstrategier …
  Ja, der er rigtigt mange åbne og ubesvarede spørgsmål vedr. Fællesrådet, som jeg håber at få svar på tirsdag aften …

Skriv kommentar

Your email address will not be published.