Embedsmænd anbefaler nej til flere støjskærme ved Giber Ringvej

Kommunen afviser naboernes kritik af støjmålinger langs med ringvejen. Embedsmænd vurderer at det vil være forbudt for kommunen at lave mere støjdæmpning.

Kommunen har ikke lov til at anlægge flere støjskærme, mener embedsmændene.

Står det til embedsmændene i Aarhus Kommune, kan naboer til Giber Ringvej godt glemme alt om at få flere støjskærme eller volde, selv om de føler sig plaget af hvinende motorcykler og brølende lastbiler.
Det fremgår af en stribe notater og rapporter som politikerne i teknisk udvalg har fået forud for et udvalgsmøde på onsdag.

Kommunen må ikke lave flere støjskærme
I et overordnet notat skriver embedsmændene at det sandsynligvis er forbudt for kommunen at anlægge flere støjskærme end dem der allerede er lavet.
Ordret står der: ”Vedrørende Giber Ringvej …kan kommunen ikke som udgangspunkt opsætte yderligere støjafskærmning”.

Forbud mod forskelsbehandling
Årsagen til forbuddet er juridisk og kommer fra kommunernes ”grundlov”, kommunalfuldmagten.
En kommune må ikke lave usaglig forskelsbehandling, og det betyder f.eks. at Aarhus ikke må give naboer ved Giber Ringvej bedre støjdæmpning end beboere ved tilsvarende vejprojekter har fået.
Undtagelserne er hvis forudsætninger i kommunens myndighedsbehandling ikke holder eller hvis vilkårene i VVM-tilladelsen ikke overholdes.
Men ingen af de to undtagelser er blevet en realitet – ifølge embedsmændene.

Sundhedsmæssigt acceptabel grænse
Helt anderledes ville sagen være hvis støjen truede beboernes sundhed, men heller ikke her åbner embedsmændene noget håb for naboerne.
Specialkonsulent Rasmus Niiranen fra Aarhus kommune siger til Mårslet Avis at støj opleves individuelt meget forskelligt, og nogle steder er skiftet fra at være fredeligt åbent land til naboskab til en stor vej.
– Man kan sagtens være gået fra f.eks. 35 dB til 57 dB hvilket helt klart vil opleves som en stor forandring, siger konsulenten.

Grænse på 58 dB afgør alt
Men det afgørende er at støjen stadig ligger under grænsen på 58 dB – og netop den grænse er sundhedsmæssigt og miljømæssigt acceptabel, ifølge Miljøstyrelsen.
Der var dog otte ejendomme hvor trafikken støjer mere end 58 dB, og de har fået erstatning, siger Rasmus Niiranen.

Mårslet Avis har med en række spørgsmål bedt konsulenten svare på den kritik, som naboerne i Giber Ringvej gruppen har rejst af støjmålingerne langs vejen. Læs artiklen om nogle af svarene under billedet.

Især støjen fra lastbiler generer vejens naboer.

Målingerne er lavet efter eksperternes regler

Beboerne i Giber Ringvej gruppen har kritiseret kommunens støjmålinger for at være sjuskede og mangelfulde, men det afviser kommunen blankt og henviser til sagkundskaben i Miljøstyrelsen:
I et overordnet notat står der: ”De gennemførte støjmålinger ved Giber Ringvej er foretaget i overensstemmelse med Miljøstyrelsens ”Vejledning om måling af støj fra vejtrafik” rapport 238, 2002.”
På alle steder blev der målt trafikstøj under Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 dB i boligområder.

Målinger tager højde for tidspunktet
Beboerne har flere kritikpunkter.
Et af dem er at der kun blev målt støj i en halv time. Men det kan godt være længe nok, for det er ikke varigheden, men antal biler der er afgørende, svarer specialkonsulent Rasmus Niiranen.
Folkene med udstyret skal måle indtil der er kørt tilstrækkeligt mange biler forbi. Bagefter korrigerer man støjniveauet op eller ned, afhængigt af hvornår på døgnet der er målt. På den måde er det ligegyldigt om der er målt i myldretiden eller om aftenen.

Varierende larm
Beboerne mener også at trafikken under andre forhold kan larme langt mere – f.eks. når bilerne kører med vinterdæk, eller vinden kommer fra bestemte retninger.
Her henviser specialkonsulenten til Miljøstyrelsens vejledning som siger at det skal være tørvejr og at vinden skal komme fra vejen hen mod målestedet.

Målesteder udvalgt sammen med beboerformand
Ringvejs-gruppens næstformand Henrik Breyen har også undret sig over hvordan de ti målesteder er udvalgt. Svaret er at udvælgelsen er foregået i samråd med gruppens formand, Jane Simonsen.
– Jeg havde lagt op til syv lokationer. Hun foreslog yderligere tre adresser som vi derfor inkluderede i bestillingen af støjmålinger, siger Rasmus Niiranen.
Konsulenten oplyser i øvrigt at teknikerne lægger 5 dB til det beregnede støjniveau om aftenen – og 10 dB til niveauet om natten. På den måde afspejler beregningerne at mennesker er mere følsomme over for støj om aftenen og natten.

Anden type asfalt
Endelig har naboerne kritiseret at kommunen ikke har brugt støjreducerende asfalt på Giber Ringvej. Men også her afviser kommunen. Tidligere brugte man støjreducerende asfalt af typen SRS, men nu har man brugt en type der kaldes klimavenlig asfalt med støjreducerende egenskaber.
– Den klimavenlige asfalt har vist sig at være mere holdbar og bevare sine støjreducerende egenskaber i længere tid, siger Rasmus Niiranen.

Tidligere artikler om sagen:
Fællesrådet har tillid til kommunens støjmålinger (13. august 2023)
Radikal politiker vil udfordre støjgrænsen (13. august 2023)
Naboer ved Giber Ringvej fortsætter kampen (7. juli 2023)
Naboer til Giber Ringvej danner forening imod støj (10. marts 2023)
Naboer til ringvej kan ikke hente hjælp i WHO-rapport om støj (8. februar 2022)
Nærmeste naboer frygter støj fra Giber Ringvej (26. januar 2022)

Johs.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.