Ejer vil rive et af Mårslets ældste huse ned

Lindegårdsvej 6 er klassificeret som bevaringsværdigt. Men det er ubeboeligt fordi det er er fyldt med skimmelsvamp, lyder argumentet for nedrivning. I stedet vil ejeren opføre tre nye boliger på grunden.

Poul-Erik Petersen fotograferet i april 2022 foran Lindegårdsvej 6. Den gang havde han og Momito Invest en plan om at rive det gamle hus ned.

Står det til ejeren, Momito Invest ApS, vil det stråtækte hus på Lindegårdsvej 6 snart blive revet ned, også selv om det er et af Mårslets ældste huse og af kommunen er registreret som en af de seks mest bevaringsværdige private ejendomme inden for Mårslets bygrænse.

Det cirka 240 år gamle hus er så hårdt ramt af skimmelsvamp at det ifølge ejeren ikke er til at redde, og det vil være sundhedsfarligt at bo i det. Det gamle hus er kun 75 kvadratmeter stort, men det står på en 1500 kvadratmeter stor grund. I den gamle have har investeringsselskabet en plan om at bygge nyt.

Mulighed for tre – fire nye boliger
Uden videre er det muligt at bygge tre boliger på matriklen. Og med en mindre dispensation fra den gamle byplansvedtægt fra 1963, som fastsætter hvad der må bygges i området, kan der blive plads til fire moderne boliger, vurderer Poul-Erik Petersen.
Han arbejder som erhvervsmægler for Momito Invest der har købt Lindegårdsvej 6 gennem datterselskabet Smedens Have i Mårslet ApS. Privat bor Poul-Erik Petersen selv i Mårslet.

– Men vi vil nok kun bygge tre boliger på grunden. De skal hænge sammen og være nul-energi huse. Vi vil godt bygge dem helt i træ, og de skal have fælles faciliteter, for eksempel fælles udearealer.
– Det kan blive et forretningsmæssigt godt projekt og et godt sted at bo, tilføjer han.

Ville helst bevare huset
Poul-Erik Petersen understreger at det ikke er med glæde at Momito Invest vil fjerne det gamle hus.
– Vi ville meget gerne bevare det hvis det havde været teknisk muligt. Vores oprindelige tanke var at lade det indgå i det nye byggeprojekt, for eksempel som fælleshus. Men det kan desværre ikke lade sig gøre med den tilstand huset er i, siger han.

Poul-Erik Petersen fotograferet i entreen på Lindegårdsvej 6. Som det ses, er huset fra den gang hvor folk ikke var så høje som i dag.

Journalisten møder ham inde i huset der har stået tomt siden den forrige ejer døde i 2020. Her er ganske rigtigt en umiskendelig muggen lugt af skimmelsvamp, ligesom brune plamager på dele af ydermurene tyder på fugtskader.

Vinduer malet fast til karmen
De fleste vinduer, der i øvrigt kun er forsynet med et enkelt lag glas, kan ikke åbnes fordi et tykt lag maling binder dem sammen med vindueskarmen.
– Så vi kan ikke lave ventilation, siger Poul-Erik Petersen og fortsætter:
– Huset lever heller ikke op til moderne standarder og krav som de er beskrevet i bygningsreglementet. For eksempel er højden i stuen kun 1,60 meter under loftsbjælkerne, og her er ikke isoleret.

Vil ikke have kulisse
Men hvis man vil, kan man vel skifte det skimmelramte træværk og andre materialer ud, så man kan bevare husets udseende og dermed et minde om det gamle Mårslet?
– Det ville i mine øjne ikke give nogen mening, for så ville man bare komme til at stå tilbage med en teaterkulisse, og det ville ikke være værdigt. Jeg ville elske at vi kunne bevare det, for det er et smukt gammelt hus, men det kan ikke lade sig gøre.

Vejen har landsbypræg
Netop Lindegårdsvej er et af de steder i Mårslet hvor det gamle landsbypræg er bevaret. På vejen er der flere gamle huse, og de nyere er bygget i gammel stil. Kunne det ikke være et argument for at gøre noget ekstra for at bevare huset her, i stil med den totale renovering af huset Åbo på Obstrupvej hvor man skiftede alle dele af bygningen ud, men bevarede det gamle udseende?
– Det ville ikke give mening her, for så karakteristisk er det her hus heller ikke for sin tid. En total renovering ville blive så dyr at ingen private vil betale det, og du kan ikke få støtte fra fonde til at bevare et hus som det her. Desuden er over halvdelen af husene på Lindegårdsvej af nyere dato, og det er en lukket vej, så der er ingen andre end beboerne der ser husene på vejen, svarer Poul-Erik Petersen.

Ingen nedrivning uden tilladelse
Lindegårdsvej 6 er registreret med bevaringsværdi 3 på Slots- og Kulturarvsstyrelsens såkaldte SAVE skala. Det betyder at ejeren ikke blot kan beslutte at rive huset ned, men skal have kommunens tilladelse, og en anmeldelse om nedrivning skal i offentlig høring i fire til seks uger.

– Vi søgte om tilladelse til nedrivning for cirka en måned siden, men vores rådgiver arbejder også på at komme i dialog med kommunen om SAVE-registreringen, for vi mener højst den skal være 4, siger Poul-Erik Petersen.
Også for huse med værdien 4 er der krav om tilladelse før nedrivning, men de regnes ikke for helt så bevaringsværdige som 3-erne.

Sagen er endnu ikke kommet i offentlig høring.

Læs også artiklen På vej mod privat byfornyelse i bymidten.

SAVE-skalaen for bevaringsværdi
SAVE-skalaen går fra 1 til 9 med 1 som de mest og 9 som de mindst bevaringsværdige bygninger. Kravet om kommunal godkendelse af nedrivning gælder trinnene fra 1 til 4.
I Mårslet by har kun kirken bevaringsværdi 1, og udover Lindegårdsvej 6 er der kun fem huse med bevaringsværdien 3. Ingen lokale bygninger har et 2-tal på SAVE skalaen.
SAVE står for Survey of Architectural Values in the Environment (dansk: Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).
Du kan læse mere om SAVE-værdierne ved at klikke her.

Andre artikler om Momito Invest og debat om bymidten:
På vej mod privat byfornyelse i bymidten
(9. april 2022)
Konklusion på debatmøde: Debatten fortsætter (26. november 2021)
Naboer får undersøgt Tandervej-projekt (17. september 2021)
Investor vil rive ned og bygge nyt tæt-lav på Tandervej (5. september 2021)

PerH.

1 kommentar

  1. Beklager, huset er ikke værd at bevare. Det ser meget “sødt” ud udefra, men der er jo ikke noget menneske som vil bo i det.
    Fint nok at fjerne det, sammen med det faldefærdige hus på hjørnet (smedien). Til gengæld skal der selvfølgelig bygges nyt, som passer ind i den oprindelige arkitektur, og det bliver nok svært, at få pengene hjem på den slags byggeri. Det vil jo automatisk udelukke enhver form for rækkehusbebygning ell. lign. Og så vil det jo nok køle investorernes interesse.
    Nåja, vi får jo se hvad der sker.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.