– Det skal være fedt at være frivillig i TMG

Ligesom i mange andre foreninger kniber det med at skaffe folk til bestyrelsesposter og andet frivilligt arbejde i TMG. Men det skal en ny strategi lave om på, lyder det fra hovedformanden, Anders Braagaard.

Anders Braagaard, som er formand for TMG's hovedbestyrelse, har en vision for hvordan det kan blive mere attraktivt at lave frivilligt arbejde i foreningen.

Lige omkring 1.900 børn, unge og voksne er medlemmer af vores lokale idrætsforening TMG, svarende til en tredjedel af befolkningen i Mårslet skoledistrikt. Ud af de 1.900 udfører mere end 450 en eller anden form for frivilligt arbejde i foreningen, det være sig som træner/instruktør, bestyrelsesmedlem eller noget tredje eller fjerde.

Alligevel er det almindeligt at der mangler folk til det frivillige arbejde i de 12 afdelinger som er TMG’s grundstamme. En mangel som kan føre til at planlagte hold må droppes fordi der ikke er nogen træner, eller at der i en afdelingsbestyrelse er så få medlemmer at der kommer til at ligge en større arbejdsbyrde end forventet på de få som er i bestyrelsen.

Mere attraktivt
Men nu skal det være slut. Det skal være endnu sjovere og endnu mere attraktivt end i dag at yde lidt eller meget for fællesskabet i TMG. I hvert fald hvis det lykkes for formanden for foreningens hovedbestyrelse, Anders Braagaard, at føre sin vision ud i livet.
– Det skal være fedt at være frivillig i TMG, uanset om det så er i håndbold eller petanque eller en hvilken som helst anden afdeling, siger han med hørlig entusiasme i stemmen.

Strategi skal vise vejen
Anders Braagaards plan er at få hovedbestyrelsen til at lave en strategi for det frivillige arbejde i foreningen.
– Strategien skal gøre det tydeligt hvordan vi kan tage vare på de frivillige vi har og hvordan vi kan rekruttere dem vi har brug for. Der skal være en overordnet strategi for hele TMG, og de enkelte afdelinger skal så tilpasse den til deres særlige forhold, forklarer han.

Den gode fortælling
Stærkere og bedre kommunikation skal være en væsentlig del af strategien. Den positive fortælling om det gode frivillige arbejde i TMG skal bredes ud:
– Vi skal synliggøre hvem vi er, synliggøre alt det gode vi laver og hvad vi forventer af de frivillige. Vi skal være meget tydelige omkring forventningerne; vi skal lave klare afgrænsninger af opgaverne så det er helt klart hvad hver enkelt skal gøre.

– Vi skal synliggøre hvem vi er, hvad vi laver og hvad vi forventer af de frivillige.

– Det skal være sjovt at være med i arbejdet, og vi skal fortælle om hvordan vi har det godt med at være med i det. Hvis man gør opgaverne synlige, og hvis man tager personlig kontakt til dem som kan blive nye frivillige, så bliver det meget nemmere at få flere med.

Var kun to i bestyrelse
I dag er Anders Braagaard overbevist om at vejen til rekruttering af flere frivillige går gennem den positive fortælling; kombineret med personlig prikken på skulderen hos dem der kan tænkes at ville være med til at yde en indsats.
Men sådan har han ikke altid tænkt. Den nye erkendelse er kommet efter en gymnastikopvisning for fem eller seks år siden.

Den gang var Anders Braagaard formand for TMG’s gymnastikafdeling; og udover ham var der kun et enkelt andet medlem – kassereren – i afdelingens bestyrelse. De to syntes at det var træls at der ikke var flere at dele det organisatoriske arbejde med, så ved en stor gymnastikopvisning med 500 – 600 deltagere og tilskuere holdt Anders en tale om at der var brug for flere frivillige kræfter.

Tilbud om kage
– Bagefter var der kun én der henvendte sig til mig. Det var en bedstemor til et barn der gik til gymnastik, og hun sagde at hun gerne ville bage en kage til næste års opvisning, siger Anders med et smil der lader forstå at nok var tilbuddet om kage fint, men han havde nok håbet på noget mere respons fra nogle af forældrene i hallen.

På den efterfølgende generalforsamling i afdelingen fortalte Anders og kassereren at nu ville de gå ud af bestyrelsen, og hvis ingen ville tage over, ville der ikke længere være nogen gymnastikafdeling i Testrup Mårslet Gymnastikforening. Udsigten til afgrunden fik effekt, og inden aftenen var ovre havde der meldt sig ni personer til bestyrelsen.

Vil gerne være flere
Senere kom der der mandefald igen, og ved generalforsamlingen i år var situationen atter kritisk. Det lykkedes dog lige at finde nok frivillige til at afdelingen kan fortsætte.
– Vi er nu tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, hvoraf jeg er den ene, fortæller den nyvalgte Troels Jacobsen.
– Men vi ville gerne være en seks – syv stykker til at deles om arbejdet i bestyrelsen, tilføjer han.

– Heldigvis er der mange helt unge som rigtig gerne vil være aktive.

Ifølge Troels Jacobsen er det især svært at mobilisere medlemmer og forældre i 20-, 30- og 40-års alderen. Det vil sige folk i den aldersgruppe hvor mange har travlt med arbejde og børn.
– Men heldigvis er der mange helt unge som rigtig gerne vil være aktive. For eksempel har vi fire teenagere som hjælpeinstruktører på Springlopperne (et børnehold, red.), og de har alle fire meldt sig til at hjælpe til ved Midsommerfesten. Det er jo dejligt, siger Troels Jacobsen.

Manglende forståelse
Efter hans opfattelse er der en del forældre som mangler forståelse for hvordan en forening kører og som fejlagtigt tror at man kan stille samme krav til en forening som til en privat virksomhed.
– For eksempel har vi oplevet at forældre har ringet og klaget over at et hold ikke blev oprettet fordi der manglede en instruktør, fortæller han.

Uanset hvor meget det skyldes travlhed i hverdagen eller manglende forståelse for hvad en frivillig forening er, så er der ikke kun tale om et Mårslet-fænomen men om en mere generel tendens i samfundet.

Landsdækkende udfordring
I 2019 udkom bogen Usikker modernitet der beskrev en stor undersøgelse af danskernes værdier, gennemført af forskere fra samtlige danske universiteter. Her bliver det beskrevet at gruppen af 27 – 53-årige tidligere var dem som trak det tunge læs i foreningslivet, men at denne gruppe er blevet meget mindre aktiv.

“Det er helt tydeligt at de grupper der lægger flest timer på arbejdsmarkedet, lægger færrest timer i frivilligt arbejde. Og det er klart en udfordring,” siger en af forskerne bag undersøgelse, Lars Skov Henriksen, i en artikel på Altinget.dk.

Afgrænsede opgaver
Han ser det som en mulig forklaring at folk oplever stor travlhed i deres arbejdsliv og fortsætter i samme artikel:
“Folk har derfor sværere ved at forpligte sig til et kontinuerligt engagement. De har ikke problemer med at stille op til mere tidsafgrænsede opgaver i den frivillige sektor, men jeg tror mange frivillige foreninger oplever at det er sværere at finde frivilligledere der tager de lange, seje træk og melder sig som holdledere til at sidde i bestyrelsen eller til andre opgaver som kræver timer hver uge.”

At udfordringerne er de samme i mange andre klubber har TMG-hovedformand Anders Braagaard fået bekræftet på en uddannelse han er i gang med på den landsdækkende idrætsorganisation DGI’s Lederakademi. Det er blandt andet her han har hentet inspiration til sine tanker om en frivilligstrategi for TMG.

– Vi skal slå på at folk også selv får noget ud af at være med.

Udvikler kompentencer
Den nye strategi skal også gøre det klart at de frivillige selv får noget ud af deres indsats.
– Vi skal slå på at folk også selv får noget ud af at være med i for eksempel en afdelingsbestyrelse. Det der med what’s in it for me er vigtigt. Folk skal vide at de gennem frivilligt arbejde udvikler deres lederkompetencer og en række andre kompetencer som de så kan bruge alle mulige andre steder, forklarer Anders Braagaard.

Betaling som løsning?
Men kunne man ikke bare løse udfordringerne ved at give folk penge for arbejdet? Allerede i dag er der afdelinger i TMG som giver betaling til trænere, så hvorfor ikke bare brede det mere ud?
– Betaling kan være en løsning i forhold til at skaffe trænere, men ikke når det gælder bestyrelsesarbejdet. Man skal gå ind i en bestyrelse fordi man brænder for det, og ikke fordi man får betaling for det, ellers mister vi hele ideen med at være en forening af medlemmer som vil noget sammen, siger han.
Ideen om en frivilligstrategi skal den kommende tid diskuteres i TMG’s hovedbestyrelse.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.