Daginstitutioner mister pædagogtimer

Institutioner under Solbjerg-Mårslet Dagtilbud skal skære tre pædagogtimer om ugen per børnegruppe. I forvejen er pædagogerne pressede af mange børn og få voksne i institutionerne, mener forkvinden for dagtilbuddets bestyrelse. Den ansvarlige rådmand forsvarer beslutningen med at ressourcerne omfordeles til institutioner med flere sårbare børn.

Daginstitutionerne mister tre pædagogtimer per børnegruppe. For Valhalla på billedet svarer det til i alt 12 færre timer om ugen.

Opdatering per 30. august: Rådmand slår bak efter kritik. Læs mere nederst på siden.

I 2022 bliver der cirka 800.000 kr. mindre til løn til pædagoger og medhjælpere i de 11 daginstitutioner under Solbjerg-Mårslet Dagtilbud, og i 2023 er det omkring 1,6 millioner kr. der skal spares på lønkontoen for de 11 institutioner, sammenlignet med i dag.

– Det svarer til tre pædagogtimer mindre om ugen til hver børnegruppe, fortæller dagtilbuddets leder Birgitte Rasmussen.
En børnegruppe består af 12 – 14 børn i vuggestuealderen eller 20 – 24 børnehavebørn.

Først flere timer, så færre
Det skulle ellers have været så godt i daginstitutionerne efter Folketinget for få måneder siden vedtog en lov om minimumsnormeringer fra 2024. I Aarhus Kommune bebudede Børn- og Ungerådmand Thomas Medom (SF) endog at her i kommunen vil mimimumsnormeringerne blive indført allerede i løbet af i år og næste år.

Men samtidig har Aarhus Kommune besluttet at ændre på fordelingen af de penge der er til daginstitutioner over hele kommunen, således at der bliver flere penge til institutionerne i socialt belastede områder. Og de penge skal tages fra institutioner i mere velfungerende områder, som for eksempel Solbjerg-Mårslet.

Skuffede forventninger
Birgitte Rasmussen siger sådan her om konsekvenserne for de seks daginstitutioner i Mårslet og de fem i Solbjerg:
– Vi har fået øgede normeringer på grund af minimumsnormeringerne, men nu skal vi gå ned i timetal igen. Resultatet vil stadig være lidt flere pædagogtimer end tidligere, men væsentligt mindre end vi forventede da man besluttede at indføre minimumsnormeringer.

– Vi ønsker at prioritere ekstra hjælp til børn som er sårbare, siger rådmand Thomas Medom (SF). Foto: Aarhus Kommune.

Vil prioritere sårbare børn
Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF) medgiver at det godt kan virke mærkeligt at kommunen først indfører minimumsnormering med flere pædagogtimer og straks efter tager de fleste af dem igen for at bruge dem på sociale normeringer. Men i en mail til Mårslet Avis forsvarer han beslutningen med disse ord:

– Vi ønsker at prioritere ekstra hjælp til børn som er sårbare, måske har en diagnose, er for tidligt fødte eller har motoriske udfordringer. Det er baggrunden for omfordelingen, som ikke er ny, og som jeg har valgt at sætte tryk på med de sociale normeringer. Det er en prioritering, som er taget med åbne øjne.

Deltidsstilling ryger
Rådmandens brug af ordet omfordeling gør ikke stort indtryk på forkvinden for bestyrelsen for Solbjerg-Mårslet Dagtilbud, Bianca Dobrawa Brumé.
– I min optik er det nedskæringer, siger hun.
Bianca Dobrawa Brumé er mor til to børn i Valhalla på Bedervej. Her er der fire børnegrupper, så med den kommende besparelse skal der skæres 12 pædagogtimer om ugen.
– Det er jo en deltidsstilling, lyder hendes kommentar.

Se på de konkrete behov
Men er det ikke fair at der bliver givet flere ressourcer til de børn der har størst behov?
– Selvfølgelig skal de børn der har det svært, have hjælp. Men jeg synes man skulle tage ud på institutionerne og se hvad de helt konkret har behov for, i stedet for at sidde inde på Rådhuset og lave en omfordeling uden at se nærmere på de enkelte institutioner.

Pressede pædagoger i Solbjerg-Mårslet
Efter Bianca Dobrawa Brumés opfattelse er personalet på daginstitutionerne i Mårslet i forvejen hårdt spændt for.
– Der er mange af forældrene herude som har rigtig langt til arbejde, så børnene opholder sig lang tid i institutionen. Er det noget man har taget højde for i budgettet? Er der også en voksen til stede efter 14.30 hvor der stadig er mange børn? spørger hun retorisk, og fortæller om tre tidligere medarbejdere.

– Vi havde en medarbejder som tidligere havde arbejdet i et socialt belastet område og to som kom fra specialpædagogiske områder. De søgte herud til vores område fordi her er højt til loftet og det er et ressourcestærkt område med velfungerende børn. Men alle tre har sagt op fordi der er for få ressourcer i institutionerne herude. Det er da tankevækkende, siger bestyrelsesforkvinden.

Svært at sammenligne
Rådmand Thomas Medom kommenterer de tre opsigelser med disse ord:
– Generelt er det svært at sammenligne en plads i et almindeligt dagtilbud og i et specialpædagogisk tilbud. I et specialtilbud er behovene hos de enkelte børn langt større, og derfor er der også flere medarbejdere omkring børnene. Sådan synes jeg også at det skal være.

– For det andet handler sociale normeringer ikke om geografi eller postnumre, men om de vilkår der omgiver børnene og børnefamilierne. Det er lidt vanskeligt at kommentere på enkelte medarbejderes valg af job, men jeg anerkender helt og fuldt at der kan være forskellige vilkår og budgetter fra en afdeling til en anden. Det er også derfor at jeg arbejder utrætteligt og målrettet for at sikre endnu flere penge til bedre normeringer.

– Samtidig er det væsentlig for mig at understrege at vi med sociale normeringer omfordeler 100 millioner kroner ud af et budget på mere end 2 milliarder kroner, tilføjer rådmanden.

Minimumsnormeringer

  • Regeringen og dens støttepartier har indført en lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner, gældende fra 2024.
  • I vuggestuer skal der som minimum være en pædagog per tre børn. I børnehaver er tallet en pædagog per seks børn.
  • Kravene er på kommuneplan. Det vil sige at en kommune lovligt kan gå under minimumsnormeringerne i en del af kommunens institutioner hvis den går tilsvarende over i andre institutioner.
  • I Aarhus Kommune har rådmand Thomas Medom fundet penge til at indføre minimumsnormeringerne allerede i år.

Sociale normeringer

  • Det kaldes sociale normeringer når daginstitutioner i områder med mange sårbare og udsatte børn får tildelt ekstra pædagogtimer.
  • Aarhus Kommune har i år lavet en ny model for fordeling af pengene mellem kommunens pasningstilbud.
  • I den nye model er der skruet op for de sociale normeringer.

Rådmand slår bak efter kritik

Rådmand Thomas Medom (SF) er åbenbart blevet overrasket over den stærke kritik af at velfungerende områder som Solbjerg-Mårslet skal betale for sociale normeringer i udsatte områder. Efter offentliggørlsen af ovenstående artikel har rådmanden udsendt en pressemeddelelse om at han vil genoverveje fordelingen af dagtilbuddenes budgetter.

– Kritikken har været udtalt, og det tager jeg med i overvejelserne. Samtidig vil jeg også slå fast, at jeg fortsat – og som tilfældet også var før den nye omfordeling – vil fastholde behovet for at give mere til de sårbare og udsatte børn, der har de største behov. Vi skal fortsat stille børn forskelligt for at stille dem lige, men sikre at alle dagtilbud mærker løftet, siger rådmanden i pressemeddelelsen.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.