Cyklister på cykelsti skal stoppe for bilister fra lille stikvej

Ved Storhøj skal biler holde tilbage for cyklister på Hørretvej, men ved den nye udstykning med 13 grunde på Hørretvej i Mårslet er det omvendt. Forklaringen er sikkerhed og dårligt udsyn for bilisterne, forklarer kommunal projektleder.

Nye skilte viser at cyklister på cykelstien langs Hørretvej har vigepligt for bilister til og fra den nye udstykning i det nordlige Mårslet. Bilister fra udstykningen skal først stoppe op når de kommer hen til Hørretvejs vejbane.

Cyklister på cykelstien ved Hørretvej, nord ud af Mårslet, har fået fået en ting mere de skal være opmærksomme på; og fremover er de nødt til at bremse op hvis en bil skal ind til eller ud fra den nye udstykning mellem Hørretvej og Jelshøjvej.

Selv om udstykningen kun omfatter 13 matrikler, og vejen ind til den blot er en lille blind stikvej til Hørretvej, er der sat skilte op som viser at cyklisterne på cykelstien skal holde tilbage for trafik til og fra udstykningen.

Et par km mod nordøst, ved T-krydset Storhøjvej-Hørretvej er det lige omvendt. Her skal bilisterne fra Storhøj holde tilbage for cyklisterne på Hørretvej’s cykelsti.

Ved Storhøj er det bilisterne der skal holde tilbage for de tohjulede på cykelstien; altså det omvendte af forholdene ved den nye stikvej på den anden side af Mårslets bygrænse.

Mårslet Avis har spurgt projektleder Magnus Andersen i Aarhus Kommunes afdeling Vejanlæg om hvorfor cyklisterne på den store vejs cykelsti skal holde tilbage for biler på den lille nye stikvej. Hans svar var:
– Der er flere årsager. Den ene er at andre steder hvor der også er dobbeltrettet cykelsti, har det vist sig at det kan virke forvirrende for bilisterne at der kommer cyklister fra begge sider.
– En anden årsag er at bilister fra den nye udstykning ikke har super god oversigt over bilerne på Hørretvej, før end de kommer helt frem til vejbanen. Deres udsyn ville være dårligt hvis de skulle stoppe ved cykelstien.

Cyklisterne har bedre oversigt
Er det rimeligt at cyklisterne på den store vejs cykelsti skal stoppe for trafik på en lille vej?
– Det er for cyklisternes egen sikkerheds skyld. De har fin oversigt på det sted og kan hurtigt se om der kommer nogen biler som de skal holde tilbage for.

Aarhus vil gerne være en cykelkommune, men det her stiller cyklisterne ringere?
– Det er kun en meget lille forandring. Den nye vej fører jo kun ind til få huse, så der vil ikke komme ret mange biler som cyklisterne skal holde tilbage for.

Storhøj er som i gamle dage
Hvorfor skal det være anderledes ved den nye udstykning end ved Storhøj?
– Ved Storhøj er det lavet som man gjorde i gamle dage. I dag ville vi have lavet det anderledes deroppe, hvis vi skulle begynde fra scratch. Men vi har fået politiet med på fartbegrænsning ved Storhøj, netop på grund af den dårlige oversigt for biler der skal ud på Hørretvej.
Ved Storhøj er der lavet fartbegrænsning på 60 km/t, men ved den nye udstykning i Mårslet er der i forvejen fartbegrænsning på blot 40 km/t?
– Ja, men der er dårligere oversigtsforhold det sted, svarer Magnus Andersen.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.