Caféplan skrumper

Ingen vil være forpagter af MultiHallens kommende café. I stedet vil bestyrelsen nu ansætte en bestyrer på deltid og begynde med begrænset åbningstid.

MultiHallens café skal drives i skolens kantine og primært være et sted for hygge og en snak i forbindelse med idræt.

Drømmen var en café der skulle være drevet som en privat forretning af en forpagter, og hvor mårslettere og deres gæster de fleste af ugens dage kunne droppe ind og hygge sig over lidt at drikke og spise. Stedet skulle være skolens kantine, og åbningstiden efter skoletid.

Men efter et forgæves forsøg på at finde en forpagter er planen nu skrumpet ind til at caféen i første omgang kun skal have åbent en dag i ugen eller hver anden uge, oplyser formanden for Fonden Mårslet MultiHals bestyrelse, Kristjan Friis. Stillingen som forpagter var slået op i efteråret, men da ansøgningsfristen udløb 15. november, havde der ikke meldt sig en eneste ansøger.

– Jeg talte med et par potentielle kandidater, men ingen af dem kunne se at de kunne få en forretning ud af en fritidscafé, siger Kristjan Friis.

Ny plan på vej
Bestyrelsen for Multihals-fonden har nu nedsat et udvalg som skal komme med et oplæg til hvordan tanken om en café i stedet kan realiseres. For på en eller anden måde skal der laves en café til at betjene brugerne af MultiHallen, boldbanerne og den gamle hal, er holdningen i bestyrelsen.

– Det bliver nok noget med at vi ansætter en cafébestyrer som lønmodtager på deltid, og vedkommende skal så samarbejde med et korps af frivillige om at passe caféen. Det kan måske kombineres med et par andre nye deltidsstillinger, den ene som pedel i MultiHallen og den anden til at passe den nye kunstgræsbane, uddyber Kristjan Friis.

– Caféen kommer til at starte i mindre omfang end vi først tænkte. Det kan blive noget med at holde åbent en gang om ugen, eller måske kun hver 14. dag, og så forhåbentlig noget mere senere, tilføjer han.

Samarbejde med skolens kantine
Trods den nye uvished ligger det fortsat fast at caféen skal ligge i det lokale som er skolens kantine i skoletiden. Der vil også fortsat være mulighed for at skolens kantinepersonale kan lave mad til salg i caféen.

Kristjan Friis forventer en afklaring om caféens mere præcise form i slutningen af februar og åbning omkring påske hvor sæsonen for fodbold og anden udendørs idræt begynder.

I juni 2021 skrev Mårslet Avis første gang om MultiHallens plan for en café. Den artikel kan læses her.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.