Byggeplan for Eskegården er kastet ud i uvished

En plan for 42 nye boliger ved Eskegården kan blive fejet af bordet allerede inden den kommer til behandling i byrådet. Uvisheden skyldes at byrådet har sat bremsen i for et byggeri nærmere end 300 meter fra vandboringer i Tranbjerg; og ved Eskegården er der præcis samme problemstilling. Hele arealet ligger inden for en radius af 300 meter fra Mårslet Vandværks boringer.

I fire år har kommunen og den private ejer arbejdet på at lave en plan for op til 42 boliger ved Eskegården. Boligerne og en ny vej til dem skal bygges inden for de røde streger på kortet. Illustration fra Aarhus Kommunes lokalplanportal.

Gennem fire år har Aarhus Kommune og ejerne af Eskegården ApS arbejdet på at lave en lokalplan for et nyt boligområde ved Eskegården, på et areal mellem Giber Å og Gammel Bedervej hvor Mårslet Vandværk har til huse. Netop vandværket spiller en stor rolle i det følgende.
Efter utallige møder, undersøgelser, mails og udarbejdelse af masser af dokumenter samt stor debat er kommunens Teknik og Miljø forvaltning i år endelig blevet færdig med et forslag til lokalplan for op til 42 boliger og en ny vej på arealet.

Måske bliver byggeri droppet
Indtil onsdag eftermiddag i denne uge var tidsplanen at det nye lokalplanforslag skulle præsenteres for offentligheden og byrådspolitikerne i forbindelse med byrådets møde 22. marts, for derefter at komme i offentlig høring inden en endelig vedtagelse 30. august.
Men pludselig er den tidsplan blevet usandsynlig, og måske bliver der aldrig vedtaget en plan for et nyt boligområde ved Eskegården.

Der er trykket pause
– Der er trykket på pause-knappen, siger projektleder Maria Issakainen i Teknik og Miljø forvaltningen.
– Vores forslag er klar til politisk behandling, men før vi går videre, skal vi have en melding om hvordan vi skal håndtere sagen nu. Vi venter på en afklaring fra højeste sted, tilføjer hun.
Kan det ske at forslaget helt bliver fejet af bordet?
– Det ved man aldrig. Det er helt uforudsigeligt, svarer Maria Issakainen.

Tranbjerg-sag årsag til uvished i Mårslet
Den pludselige uvished skyldes en lignende lokalplansag i Tranbjerg hvor det samlede byråd huggede bremsen i på sit møde onsdag i denne uge, 22. februar.
I Tranbjerg, nærmere bestemt på Tingskov Allé, skal der ifølge lokalplanforslag nr. 1167 kunne bygges et nyt lille boligområde på et areal hvor der i dag er mark og parkeringsplads.

Tæt på vandværk
Arealet ligger ganske tæt på Aarhus Vands boringer ved vandværket på den anden side af Tingskov Allé. Men det er ikke noget problem, mener de embedsmænd i Teknik og Miljø som har arbejdet med forslag 1167.
Det nye boligbyggeri vil efter deres opfattelse ikke give nogen risiko for forurening af det grundvand som Aarhus Vand pumper op og sender ud til aarhusianerne som rent drikkevand.

Aarhus Vand fraråder byggeri
Men det er Aarhus Vand slet ikke enig med Teknik og Miljø forvaltningen i. Da vandselskabet langt inde i den politiske behandling af lokalplanen blev spurgt om sin holdning, lød svaret at Aarhus Vand fraråder at der bliver bygget inden for en zone på 300 meter omkring vandboringer. Hvis det råd skal følges, skal 12 af de planlagte 19 boliger på Tingskov Allé slet ikke bygges.

Byråd vendte rundt
Meldingen fra Aarhus Vand skabte stor furore blandt politikerne. I dagsordenen for byrådets møde 22. februar var der lagt op til at lokalplanen med de 19 boliger skulle definitivt vedtages. Men i stedet blev alle politikerne enige om at afvise forslaget, i hvert fald indtil videre.
Samtidig bad byrådet Teknik og Miljø om at komme en en indstilling, “der præciserer byrådets ambitioner omkring grundvandsbeskyttelse i byzone og boligomdannelsesområder”, som det hedder i det officielle referat.

Eskegården er tæt på vandværk
Sagt med andre ord: Politikerne er blevet meget usikre på om det er forsvarligt at bygge inden for en radius af 300 meter fra boringer til drikkevand, og nu vil de have mere præcise retningslinjer inden de måske alligevel godkender Tranbjerg-planen og andre nye lokalplaner med byggeri i 300 meter zoner.

Hele arealet ved Eskegården ligger inden for 300 meter radius af boringerne ved Mårslet Vandværk. Så hvis byrådet ender med at sige at der slet ikke må bygges på Tingskov Allé fordi det er for tæt på vandboringerne i Tranbjerg, vil det være nærliggende at byggeplanen ved Eskegården også bliver opgivet.

S-politiker vil hverken afvise eller udelukke at plan bliver droppet

– Vi skal opføre os anstændigt, både over for dem der gerne vil bygge på arealerne og over for grundvandet, siger Jesper Kjeldsen. Foto: Aarhus Kommune.

Ifølge byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (S) er det på nuværende tidspunkt umuligt at sige om Aarhus Vands modvilje mod byggeri nærmere end 300 meter fra vandværket i Tranbjerg fører til et stop for alt boligbyggeri i 300 meter zoner omkring vandboringer, og dermed også fuldt stop for byggeri ved Eskegården.

Jesper Kjeldsen er medlem af byrådets Tekniske Udvalg, og det var ham der stillede spørgsmål om hvad Aarhus Vand egentlig mener om byggeplanen i Tranbjerg. Hvilket fik sagen til at rulle med mulige konsekvenser for ni andre nye lokalplaner i kommunen, heriblandt den for Eskegården i Mårslet.

Principiel diskussion
– Vi skal have en principiel diskussion om de her ting i Teknisk Udvalg før vi kan sige hvad konsekvenserne bliver. Det er vigtigt at vi viser at vi tager grundvandet alvorligt og sender et signal om at man – i hvert fald fremadrettet – ikke ønsker ny bebyggelse i 300 meter zoner, siger han.

Kan resultatet blive at der slet ikke må bygges ved Eskegården?
– Det kan jeg ikke svare på på nuværende tidspunkt. Jeg vil hverken afvise eller bekræfte at der kommer en lokalplan med nye boliger på det sted.
– Vi skal have en grundig snak om det i udvalget. Vi skal opføre os anstændigt, både over for dem der gerne vil bygge på arealerne og over for grundvandet.

Rent vand trods nære naboer
Vandet fra Mårslet Vandværk er helt rent selv om der har ligget beboelse ganske tæt på vandværket siden det blev bygget i 1967. Når der ikke har været problemer i alle de år, hvorfor skulle nye huse så være et problem?
– Det har jeg ikke faglig baggrund for at vurdere. Men jeg kan se at hvis du rykker fem kilometer væk fra Mårslet, så ved vi at der i Malling og Beder er massive problemer for grundvandet, svarer Jesper Kjeldsen.

Han kan ikke sige hvornår Teknisk Udvalg tager den principielle diskussion som kan løse op for den fastlåste situation. Det er Teknik og Miljø forvaltningen og dens rådmand Nikolaj Bang (K) der sætter dagsordenen for udvalgets møder.

Læs mere
Under menupunktet Byudvikling kan du finde flere artikler om byggeplanen ved Eskegården.

Oplysning til læserne om skribenten
Undertegnede skribent og redaktør af Mårslet Avis har tidligere offentligt kritiseret planen om et nyt boligområde ved Eskegården, og jeg har været aktiv i en sammenslutning af naboer som arbejder for at der skal være så meget natur og så lidt byggeri som muligt i den grønne kile langs Giber Å.
I min journalistik bestræber jeg mig imidlertid på at behandle sagen om Eskegården på lige fod med alt andet stof, det vil sige både fair og kritisk. Alle parter har krav på at blive refereret loyalt, og ingen har ret til at slippe for kritik, og det uanset om emnet er Eskegårdsprojektet eller hvad som helst andet.
Per Henrik Hansen, redaktør.

PerH.

2 kommentarer

  1. Ret fornuftigt at tage hensyn til vores nuværende og fremtidige drikkevand. Tak for faglig vurdering fra Aarhus Vand, af disse byggeprojekters problematik.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.