Brændeovne udsender farlige partikler

Målinger fra villavej i Mårslet viser at luftens indhold af sundhedsskadelige partikler stiger med 20 procent når der er gang i brændeovnene.

Hyggeligt er det med ild i brændeovnen, men ud af skorstenen kan der komme sundhedsskadelige partikler.

Målinger af luften i Mårslet bekræfter at de hyggelige brændeovne kan have en uhyggelig indflydelse på menneskers helbred.
Jyllands-Posten fortæller i dag at Teknologisk Institut hen over vinteren har målt indholdet af sundhedsfarlige partikler i luften på en villavej i Mårslet og bagefter konkluderede at partikel-niveauet steg med 20 procent i de perioder hvor der blev fyret op i brændeovnene på vejen. Det er ikke specificeret hvilken vej der er tale om.

Samme type partikler som fra biler
Også forbrændingsmotorer udsender sundhedsfarlige partikler hvilket kan være problamatisk i tæt trafikerede områder.
– I de perioder hvor brændeovnene bliver brugt, svarer koncentrationen af partikler til en gennemsnitsperiode inde midt i Aarhus eller cirka halvdelen af EU’s grænseværdi, siger centerchef ved Teknologisk Institut Jacob Ask Hansen til Jyllands-Posten.
Han tilføjer at Mårslet er en perfekt by til at måle effekten af brændeovnene fordi luften her er udsat for en minimal påvirkning fra biltrafik, jernbaner, havne og andre kilder til forurening med partikler.

Fyr korrekt i en ny brændeovn
Centerlederen forventer at forureningen kan bringes ned hvis folk fyrer korrekt i nyere brændeovne med systemer til røgrensning.
Ifølge Jyllands-Posten har regeringen foreslået at det skal være muligt for kommunerne at forbyde ældre brændeovne i områder med fjernvarme.

1 kommentar

Skriv kommentar

Your email address will not be published.