Borgermøde om bymidtens fremtid

Debat på onsdag om hvordan Mårslet skal reagere på projekter for nye og tættere byggerier i bymidten.

Hvordan skal den centrale del af Mårslet udvikle sig? Det er emnet for et borgermøde som Fællesrådet holder onsdag.

Hvor tæt og højt skal det være tilladt at bygge i det centrale Mårslet? Skal der være nye butikker uden for centerområdet? Hvordan kan den gamle bydels landsbypræg bevares når Aarhus Kommune gerne ser en fortætning i omegnsbyerne, herunder Mårslet?

Det er nogle af de spørgsmål der skal debatteres på et borgermøde som Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU) har indkaldt til på onsdag, 24. november, kl. 19 – 20.30. Mødet finder sted i MultiHallens sal B; men det er også muligt at deltage virtuelt via dette link: https://meet.google.com/kmh-crog-stv.

Firma sonderer muligheder
Den konkrete anledning til mødet er at firmaet Momito Invest for et par måneder siden gik i gang med at sondere mulighederne for at opkøbe huse i det centrale Mårslet for at rive dem ned og bygge nyt og tættere. Endnu har firmaet dog ikke offentliggjort nogen konkret plan.

– Vi vil gerne have byen til at være på forkant med udviklingen ved at høre hvad borgerne mener om hvordan den centrale del af byen skal udvikle sig. Vi skal have defineret byens identitet, dens DNA, før vi kan tage stilling til konkrete planer og projekter, siger Finn Larsen som er medlem af FU.

Bekymrede naboer
Som tidligere omtalt her i avisen vakte Momitos sonderinger bekymring hos en gruppe naboer på Åbakken, hvilket fik FU til at anmode om aktindsigt hos kommunen. FU ville gerne vide om der var nogen aktuelle byggeplaner i det centrale Mårslet. Men ifølge Finn Larsen kunne kommunen ikke give nogen aktindsigt når anmodningen ikke drejede sig om konkrete adresser.

I den gældende kommuneplan er der en generel formulering om at områder omkring stationer og centerområder i mindre bysamfund (som for eksempel Mårslet) kan få “et kvalitativt løft” gennem fortætning.

Pt. ingen planer hos kommunen
Aktuelt arbejder Aarhus Kommune ikke med nogen helhedsplan for Mårslet. Det har stadsarkitekt Anne Mette Boye oplyst til Finn Larsen. Anne Mette Boye skulle i øvrigt have holdt oplæg på onsdagens møde, men har meldt afbud.

Det eneste eksterne oplæg vil derfor være det som professor og restaureringsarkitekt Bue Beck vil holde om bevaring af en omegnsbys centrum.

Ifølge Finn Larsen er onsdagens møde det første møde i en proces som skal afklare hvordan borgerne i Mårslet ser på bymidtens fremtid. De næste trin i processen vil FU afklare efter onsdagens møde.

Mere information om mødet på Fællesrådets hjemmeside maarslet.nu.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.