Bomgårdshaven skal blive en fælles dagligstue i det fri

Bomgårdshaven på Hørretvej er et af 13 steder i Aarhus kommune som rådmand Nicolaj Bang (K) og stadsarkitekt Anne Mette Boye vil udvikle som grønne åndehuller for borgerne.

Der skal være mere liv i Bomgårdshaven, mener rådmanden for Teknik og Miljø og stadsarkitekten. Pavillonen og de stablede møbler på billedet er til brug ved årets tyvstart-cykelløb og kræmmermarked.

Bomgårdshaven midt i Mårslet skal invitere ind til ophold og fællesskab for byens borgere. Det grønne område mellem OK-tanken og åen skal give mulighed for mange flere aktiviteter end den nuværende krolf-bane og det årlige kræmmermarked.
Det er i korte træk den lokale 8320 andel af oplægget ‘Aarhus giver rum til liv’ som rådmanden for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K), og stadsarkitekt Anne Mette Boye har sendt til byrådet.

Et af 13 byrum
I oplægget, som har den officielle betegnelse ‘Strategisk byrumsplan for flere og bedre byrum i Aarhus’, er der nævnt 13 såkaldte byrum som rådmanden og stadsarkitekten foreslår omdannet til det bedre for borgerne.
– De nye byrum skal være en udvidet dagligstue i det fri hvor vi har lyst til at slå os ned, nyde området og mødes med dem vi holder af, siger Nicolaj Bang i en pressemeddelelse.

Mange muligheder
Mårslet Avis har spurgt stadsarkitekt Anne Mette Boye hvad de smukke ord mere konkret kan føre til i Bomgårdshaven. Hendes svar lød:
– Man kan forestille sig mange ting. Det kan for eksempel handle om at give mulighed for leg på området. Ikke nødvendigvis ved at sætte nogle af de sædvanlige legestativer op, for man kan lege på mange vidunderlige måder. Det kan være noget med at vi skal arbejde med terrænet og lægge nogle elementer ind som kan bruges i leg.
– Men jeg forestiller mig også andre aktiviteter end leg, og der skal være mulighed for at sidde ned. Jeg er sikker på at borgerne i Mårslet har mange gode ideer til hvordan Bomgårdshaven kan udvikles.
– Vi skal også gøre noget for biodiversiteten. Vi skal både tænke i forskønnelse og øget anvendelse af området, siger Anne Mette Boye.

Mårslet er ikke i første række
I de aktuelle forhandlinger om kommunens budget for 2024 vil rådmand Bang forsøge at få byrådet til at afsætte penge til udvikling af de første fire af de 13 byrum. Bomgårdshaven er ikke mellem de fire første, men Anne Mette Boye håber at byrådet vil lægge langsigtede planer og at der kan komme penge til udvikling af Bomgårdshaven om et par år.

Ønsker privat samarbejde
Hun håber også på at SuperBrugsen og andre private aktører vil gå ind i et samarbejde og for eksempel være med til at skabe sammenhæng mellem byens butiksliv og Bomgårdshaven.
Kommunens udgift til projektet i Mårslet vurderer hun til at være fire til fem millioner kr.
– For de penge kan vi komme et godt stykke vej. Og hvis så nogle private vil spille med, kan vi komme rigtig langt, siger hun.

Borgerne skal inddrages
Når der bliver penge til at gå i gang med Bomgårdshaven, vil borgerne i Mårslet blive inddraget i den konkrete planlægning, lover stadsarkitekten.
– Vi vil invitere til en åben dialog, og der kan blive nedsat arbejdsgrupper, arrangeret workshops og følgegruppe og så videre.
– Selv om det varer et par år eller tre før vi kan komme i gang, kan folk i byen jo godt allerede nu forberede sig ved at tænke over hvad det kan være spændende at lave og om der er noget andre steder som man kan blive inspireret af, lyder hendes opfordring.

Link til den strategiske byrumsplan: Aarhus giver rum til liv.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.