Børn mister overnatning på lejrskoler og ekstra lærer i nogle af timerne

Elever i Mårslet får færre lejrskole-ophold, og lejrskolerne kommer til at vare færre dage. Der bliver også færre timer med to voksne i klassen.

Eleverne på Mårslet Skole kommer til at mærke at skolens økonomi er blevet strammere. Foto: Johannes Reimer.

Børn og unge i Mårslet kommer til at miste overnatninger på lejrskoler, og de får færre timer med to voksne i klassen.
Det er de vigtigste konsekvenser af at skolen har fået stadig større underskud på undervisningen af de børn der kommer i specialklasser, oplyser lærernes tillidsmand Jacob Jensen.

Mårslet ramt dobbelt
Skolerne i Aarhus Kommune opdagede for et par måneder siden at der manglede i alt 112 millioner kroner til at dække udgifterne til specialklasser.
Det fik politikerne til i marts at vedtage en hjælpepakke på lidt over halvdelen af underskuddet, men på Mårslet og syv andre skoler dækker bevillingen kun en lille del af udgifterne.
– De bruger en dårlig fordelingsnøgle, så vi bliver ramt dobbelt af underskuddet, siger tillidsmanden.
Mårslet får stadig 3 mio. kr. for lidt til at dække udgifter til børn i specialklasser. Pengene kan kun tages fra det skolen kalder normalområdet – altså de almindelige klasser – og nu har ledelsen meldt ud hvilke konsekvenser det får.

Færre og kortere lejrskoler
Først og fremmest mister 3. klasserne den lejrskole de indtil nu har fået, og der bliver en overnatning mindre i de mindste klasser. Desuden bliver lejrskolerne af kortere varighed for de ældre elever.
– Det er ærgerligt, men vi håber at kunne samarbejde om at give børnene nogle overnatninger på en anden måde så forældrene overtager nogle af døgnene, siger Jacob Jensen.

Færre timer med to voksne
Den anden væsentlige konsekvens af underskuddet bliver en besparelse på antal timer hvor der er to voksne til stede i klassen.
Mårslet Skole kommer tæt på det minimum der skal være med to voksne til gengæld for de kortere skoledage der er på vej.
I sidste måned sagde formanden for bestyrelsen, Rikke Lysholm, at politikernes hjælpepakke svarede til at sætte et lille plaster på et åbent benbrud, men at byen stadig har en god skole.

Skolen er stadig god
Det er lærernes tillidsmand enig i:
– Skolen er stadig god. Vi kunne bare have gjort den meget bedre hvis vi ikke manglede 3 mio kr. på budgettet, siger Jacob Jensen.
Mårslet Avis ville gerne have talt med skolens leder, Inge Pedersen, om besparelserne, men hun er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.
johs

Tidligere artikel om skolens økonomi:
Mårslet Skole lider økonomisk nød – trods hjælp fra politikerne (19. april 2024)

Skriv kommentar

Your email address will not be published.