Bekymring for trafik og miljø ved byggeri af 150 boliger

Alle partier i byrådet ser positivt på lokalplanen for 150 nye boliger mellem Hørretløkken og Tranbjerggård. Men bekymring for konsekvenserne for trafik og miljø udskyder den endelige vedtagelse.

Kortskitse over det nye boligområde (markeret med grønt). Der skal bygges parcelhuse i de sydvestlige og nordøstlige hjørner, rækkehuse i nordvest og sydøst og såkaldt kompaktgrunde i midten mod syd. Kortet er taget fra lokalplansforslaget, stednavnene er sat på af Mårslet Avis.

Det er en rigtig fin og fornuftig plan, men der er nogle ting med trafik, natur og støj som skal undersøges nærmere før vi kan sige endeligt god for den.
Sådan lyder essensen af den korte debat som byrådet onsdag havde om forslaget til en lokalplan for 150 nye boliger i det nordlige Mårslet, mellem Hørretløkken og Tranbjerggård.

Trafikale konsekvenser
Især spørgsmålet om de 150 nye boligers konsekvenser for trafikken igennem Mårslet har optaget mange af de borgere som for et år siden skrev høringssvar om lokalplanforslaget.
Det fik den socialdemokratiske ordfører Jesper Kjeldsen til på byrådsmødet at sige:
– Der er nogle relevante høringssvar, særligt om trængsel på vejene, og der er noget omkring støj. Derfor vil vi gerne have forslaget sendt til udvalgsbehandling.

Truede arter
Også SF-eren Liv Gro Jensen var en af dem som synes forslaget overordnet er fint, men som alligevel har nogle bekymringer.
– Vi vil godt have nærmere belyst hvordan man vil sikre de truede arter (stor vandsalamander og løvfrø, red.) der er i området.
– Og forslaget har megen fokus på biltrafik, men vi vil gerne have set mere på den kollektive trafik og sikre at den kan konkurrere med bilerne, sagde hun.

Utålmodig Venstre-mand
Venstres Gert Bjerregaard var det eneste af de byrådsmedlemmer som sagde noget, der gerne havde set forslaget definitivt vedtaget i onsdags.
Man han accepterede at andre ville det anderledes, og for at få fjernet de sidste tvivlsspørgsmål, blev forslaget sendt til behandling i Teknisk Udvalg.
Først når udvalgets medlemmer har fået svar fra embedsmændene og -kvinderne i forvaltningen, kommer forslaget retur til byrådet til endelig vedtagelse.
Byrådsdebatten kan ses som video på nettet. Klik på dagsordenens punkt 6 i dette link.

Tidligere artikler
Mårslet Avis har tidligere bragt adskillige artikler om Lokalplan 1115, som planen officielt hedder.
De seneste er disse:
Plan for nyt boligområde vokser til 150 boliger (11. maj 2024)
Forslag om omfartsvej splitter mårslettere (14. juni 2023)
Naboer til ny lokalplan føler sig udsat for løftebrud (14. juni 2023)

Skriv kommentar

Your email address will not be published.