Bekymring for mere trafik fra nyt boligområde

Trafikken kom i fokus da der tirsdag var borgermøde om forslaget til lokalplan for 142 nye boliger i det nordlige Mårslet.

Den nye lokalplan dækker området inden for de hvide streger. Foto fra Aarhus Kommune, vejnavne er sat på af Mårslet Avis.

Det var især de trafikale konsekvenser for byen der blev stillet bekymrede spørgsmål om da op mod et halvt hundrede mårslettere tirsdag eftermiddag mødte op på skolen hvor kommunen havde inviteret til borgermøde om forslaget til lokalplan for et nyt boligområde i det nordlige Mårslet. Nærmere bestemt 142 boliger af forskellig slags i området nord for Hørretløkken og øst for Letbanens skinner.

Mere trafik på smal vej
– Hvorfor skal tilkørslen til den nordlige del af området ske via den mindste vej i verden, i hvert fald i Mårslet, nemlig Jelshøjvej? spurgte Kristjan Friis Overgaard som bor i Frøkærparken.
Til det svarede den kommunale projektleder Randi Sandholm at kommunens planlæggere i første omgang havde foreslået at hele lokalplansområdet skulle have adgangsvej fra Hørretløkken.
Men det lavede den tidligere rådmand Bünyamin Simsek om på, så det nu kun er den sydlige del der får tilkørsel fra Hørretløkken. Biler til den nordlige del skal køre via en ny sidevej til Jelshøjvej, og det er der flere grunde til.

Link til Obstrupvej i fremtiden
En af grundene er at den nye vej anlægges sådan at den senere kan forlænges under jernbanen, hen forbi Frøkærparken og helt over til Obstrupvej og Giber Ringvej.
– Der er dog ingen konkret plan for nuværende, og der er ikke afsat penge til det; men det er noget vi ønsker at projektere i fremtiden, understregede Randi Sandholm.
Hun blev derpå spurgt om en omfartsvej til Obstrupvej kan komme med i det aktuelle forslag til lokalplan. Men det er ikke muligt, da en omfartsvej vil kræve en ny høring, forklarede hun.

Ønske om samlet trafikplan
Såvel Kristjan Friis Overgaard som flere andre efterlyste også en samlet plan for udbygning af vejnettet i Mårslet. Thorkild Tosti Clausen, som er formand for Fællesrådets trafikudvalg, formulerede det på denne måde:
– Få nu lavet en samlet løsning for trafikken før I laver boligområderne. Så ved folk hvad de har at forholde sig til inden de flytter ind i de nye huse.

Kun boliger med i plan
En af deltagerne i borgermødet ville vide om der er nogen daginstitution med i planen for 142 nye boliger. Svaret var nej.
– Vi har været i dialog med Børn- og Ungeafdelingen, og de vurderer at der ikke er behov for det, for der er en daginstitution i den modsatte ende af Mårslet som kan udvides, forklarede Randi Sandholm, uden at konkretisere hvilken institution der kan udvides.

Opfordring: Send høringssvar
Ingen af de tilstedeværende kommunale medarbejdere ville gå ind i en diskussion om trafikforhold eller forslagets indhold. Derimod opfordrede de til at alle borgere som har noget på hjerte i forbindelse med den nye lokalplan, indsender et høringssvar.
Samme opfordring kom fra byrådsmedlem og formand for Teknisk Udvalg, Solveig Munk (EL).
– Skriv nogle høringssvar. Det er den måde vi politikere kan få at vide hvad I tænker. Skriv også om behovet for en samlet trafikløsning selv om det ikke er med i forslaget, lød hendes opfordring.

– Byg dog det link med det samme

Lars Kristensen opfordrer til at der bygges en omfartsvej fra Jelshøjvej til Giber Ringvej / Obstrupvej før husene i det nye lokalplansområde bygges.

Lars Kristensen er en af dem der er alvorligt bekymret for trafikken i og omkring Mårslet hvis ikke der i forbindelse med den nye lokalplan bliver bygget en ny omfartsvej over til Giber Ringvej.
I hele sit 70 årige liv har Lars Kristensen boet på Jelshøjvej, og gennem fire årtier drev han familiens gartneri ved krydset Jelshøjvej-Højballevej. Så han har set nok til at vide at de små og snoede veje nord for Mårslet allerede i dag har svært ved at rumme trafikken.

Tung trafik til byggeri
– Og der vil komme endnu mere trafik med det nye boligområde. Både i byggefasen med mange tunge lastbiler, og senere med personbiler når folk er flyttet ind i de nye huse. Det vil også give flere biler ind gennem Mårslet, hvor der er nok trafik i forvejen, hvis ikke man gør noget med det samme, mener Lars Kristensen.

Ser ny omfartsvej som det eneste rigtige
Efter hans opfattelse vil det eneste rigtige være at bygge en ny omfartsvej over til Giber Ringvej allerede inden byggeriet i den nye lokalplans område går i gang.
– De bør bygge det link med det samme. Hvis ikke de gør det nu, tror jeg ikke den vej kommer i min levetid, sagde han til Mårslet Avis efter mødet, og tilføjede:
– Vi har tidligere oplevet at der er blevet talt om trafikløsninger i forbindelse med nye udstykninger. Men når først husene er bygget, er det ikke blevet til noget med de nye veje.

Også modstand mod omfartsvej
Det var dog ikke alle deltagere i borgermødet der støttede ideen om et link mellem det nye boligområde og Obstrupvej, og i Frøkærparken er meningerne delte.
Især er der modstand blandt de beboere der vil få en omfartsvej tæt på sig.

Bekymring for padder
Selv om trafikken fyldte meget, blev der også luftet andre bekymringer på borgermødet. Som tidligere omtalt her i avisen er en lokal bestand af løvfrøer forsvundet efter en hårdhændet rydning omkring et vandhul i lokalplansområdet, og nu frygter naboen Knud Steensborg at det vil gå samme vej for bestanden af stor vandsalamander.
– I lokalplanforslaget kan jeg ikke se at I beskytter deres habitat. Hvordan vil I beskytte dem når I laver veje og skal køre med store maskiner? spurgte han.
Den kommunale biolog Iben Knudsen svarede at hun er sikker på at salamandrene er tilstrækkeligt beskyttet med den naturplejeplan som er en del af lokalplanforslaget.

Se hele forslaget til lokalplan 1115 på Aarhus Kommunes Lokalplanportal.

Du kan sende dit høringssvar ind via kommunens hjemmeside.

Tidligere artiklen om lokalplanforslag 1115
Plan for 142 boliger i Mårslet nord er på vej til byrådet (16. marts 2023)
Debat om ny udstykning er skudt i gang (19. april 2023)

Tidligere artikler om de forsvundne løvfrøer i området
Nabo: Her har kommunen udryddet fredede frøer (28. marts 2023)
Politikere kræver svar om forsvundne løvfrøer (31. marts 2023)
Kommunen indrømmer: En fejl at rydde levested for fredede frøer (11. maj 2023)

PerH.

1 kommentar

 1. Tillad mig at stille ting lidt op i punktform.
  1. Kørsel/Bilisme bliver voldsom i Mårslet
  2. Skolen og andre institutioner bliver belastet/presset
  3. At bygge så mange boliger belaster VOLDSOMT klimaet
  4. Hvis man skal bygge, så tænk på at man kan bygge ligesom man gør i den nye bydel, der hedder NYE: https://nye.dk/
  Kære politikere kom nu på banen her og stil KRAV til nye bydele rundt omkring i kommunen.
  5. Så er der også lige det, at der står tomme huse og lejligheder som hverken kan sælges eller lejes ud, Århus kommune ved, at der er blevet bygget alt for meget, m.a.o der er et overskud af boliger i kommunen
  6. Århus kommune burde købe hele området og gøre noget mere for klimaet/Naturen og i sidste ende os alle sammen.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.