Beboere siger nej tak til asfalt på cykelsti

Grundejerforeningen Mustrupvej vil stoppe kommunale planer om at asfaltere en eksisterende grussti og foreslår i stedet en ny cykelsti uden om deres bebyggelse. Den løsning vil kommunens projektleder ikke afvise, men der er også klare minusser ved den, mener han.

Grundejerforeningens formand, Susanne Bjørg Nielsen, på den sti som striden drejer sig om.

Opdatering 27. maj
Billedteksten under kortet er opdateret med en præcisering af at det er en kommunal planlægger der har tegnet en alternativ rute med stiplet grøn farve. Grundejerforeningen ønsker stien så tæt på Bering-Bedervejen som muligt.

Læg en ny asfalteret cykelsti uden om vores område i stedet for at asfaltere den nuværende grussti. Sådan lyder budskabet fra Grundejerforeningen Mustrupvej til Aarhus Kommune efter det er kommet frem at kommunen har en plan om at udvide og lægge asfalt på en grussti som løber langs et sideløb til Giber Å, oppe fra den ældste del af Mustrupvej og ned til Giber Å og stisystemet nær skolen.

Har skrevet til politikere
I et brev til teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) samt flere byrådsmedlemmer skriver grundejerforeningen:
“Vi føler os overrumplede i en beslutning, som kommer til at betyde rigtig meget for vores grønne område” og “Vi forudser desværre, at stien bliver ret trafikeret af folk på eldrevne cykler, løbehjul og skateboards på vej til arbejde i Tranbjerg, Højbjerg og Viby og til fare for legende børn, hundeluftere og andet godtfolk”.

En sikker skolevej
Over for Mårslet Avis uddyber grundejerforeningens formand Susanne Bjørg Nielsen:
– Vi er glade for stien, som den er i dag. Den er meget sikker som skolevej, og den bliver brugt rigtig meget af skolebørn og andre. Der er ingen idé i at lave den tre meter bred og lægge asfalt på.
Meningen med at asfaltere den er vel at det vil give bedre forhold for cyklisterne?
– Men det vil ikke skabe bedre forhold for dem som bruger stien i dag. Tværtimod vil det skabe utryghed fordi en asfalteret sti vil blive brugt af folk som kører hurtigt på racercykler og elcykler, mener hun.

Den nuværende cykelsti er markeret med mørkerød. Den følger det lille vandløb mellem Mustrupvej-kvarteret (til venstre) og Agervej- og Ovesdal-kvartererne til højre. Grundejerforeningen ønsker at den asfalterede sti skal lægges vest om bebyggelsen.
På kortet har en kommunal planlægger vist en alternativ linjeføring med en stiplet grøn linje. Denne rute vil give en omvej på 150 meter. Den orange linje er en mulighed for stiens videre forløb.
Kort fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.

Andre problemer med ny linjeføring
En helt ny cykelsti uden om bebyggelsen vil imidlertid skabe andre problemer, mener Carsten Thomsen. Han er kommunens projektleder på hele Bering-Bedervej projektet, inklusive cykelstien. Han understreger at der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om stiens forløb, og han vil ikke udelukke at den kommer til at ligge som grundejerforeningen ønsker.
– Men så kommer vi til at genere den landmand hvis jord grænser op til bebyggelsen og nogle andre beboere som får stien lige uden for deres boliger, siger han.

Det bliver en omvej
Til gengæld får man en sti hvor cyklerne kan køre hurtigt fordi den ikke bliver krydset af andre stier og ikke vil blive brugt af skolebørn og gående?
– Jo, men den vil blive en stor omvej; så det er spørgsmålet om nogen vil bruge den, eller om folk alligevel vil køre ad grusstien. Hvis du skal vælge mellem en direkte forbindelse eller en omvej som er 150 meter længere, så vil de fleste nok vælge den direkte vej.
Han tilføjer at der kan sættes bomme op og laves bump på en asfalteret direkte sti, så cyklisternes fart bliver dæmpet.
Er det et økonomisk spørgsmål om stien skal ligge det ene eller andet sted?
– Nej, det er ikke afgørende. Det vil sandsynligvis ikke være meget dyrere at føre den uden om bebyggelsen end ind igennem.

Søger opbakning fra fællesrådet
På et møde med Mårslet Fællesråds forretningsudvalg 8. juni vil grundejerforeningen søge at få fællesrådets opbakning til at bevare stien med stenmel som den er nu.
– Og så vil vi gerne have dem til at støtte os i at en ny asfalteret sti i stedet skal gå syd og vest om bebyggelsen, over imod de åbne marker hvor den ikke vil genere nogen, siger Susanne Bjørg Nielsen.

En del af Bering-Bedervej projektet
Planlægningen af den nye sti hænger sammen med anlægget af Bering-Bedervejen med en cykelsti med egen linjeføring. Allerede i dag er der anlagt nogle få hundrede meter cykelsti fra der hvor den nye vej skal krydse Tandervej og frem til Mustrupvej. Derfra skal cykelstien gå videre til Mårslet Skole og videre til den nuværende cykelsti mellem Mårslet ved Frøkærparken og Tranbjerg.
Carsten Thomsen forventer at en endelig beslutning om hele stiforløbet fra ende til anden vil blive truffet en gang i anden halvdel af indeværende år. Byrådet får det sidste ord at skulle have sagt om forløbet.
PerH.

2 kommentarer

  1. Ja og samme supercykelsti er blevet meddelt os her i Frøkærparken , at den skal skære igennem Frøkærparken og anlægges lige ovenpå vores gangsti, som vi har bekostet belægning og vedligehold af. Det er ikke særlig rart i forvejen som gående med hund eller børn at dele sti med cyklister mv. til Tranbjerg, hvor man må hoppe til siden, når der ofte kommer cykler mv. med eller uden et ring. Det ville være dejligt at få adskilt gående og de tohjulede.

  2. Ville det være frugtbart/fornuftigt at de mennesker/grundejerforeninger der bliver berørt en 3 meter bred cykelsti udenfor deres hjem, kom frem og kommenterede fordele og ulemper i forhold til placeringen af sådan en cykelsti?

Skriv kommentar

Your email address will not be published.