Beboere og brugere er delte: Hvor vild skal naturen være?

Både lokale beboere og landsdækkende naturorganisationer har indsendt ideer og ønsker til de 300 hektar ny natur ved Mårslet, Beder, Moesgård og Ajstrup.

Stien langs Giber Å. Her vil en del borgere helst være fri for at møde græssende heste eller kreaturer. Foto:Johannes Reimer

Skal det være ren vild natur – med sjældne planter, svirrende insekter og masser af vandhuller? Eller skal der være mange stier og natur-legepladser med fri adgang til vandrere, mountainbikere og børnehaver?
Begge ønsker kan man læse ud af de kommentarer som Aarhus Kommune har fået til de første skitseplaner for 300 hektar ny natur ved Mårslet, Beder, Moesgård og Ajstrup.

Heste og kreaturer bag hegn
En af de ting der ligger fast, er at der skal være to store indhegnede arealer med plads til omkring 20 heste og/eller kreaturer i området der kaldes Vilhelmsborg Nord.
Området med de indhegnede arealer udgør i alt 100 hektar mellem Mårslet og Langballe. Mod syd er området afgrænset af Vilhelmsborg og i nord i store træk af Langballevej. Hovstien skærer igennem de to kommende indhegninger.
Stort set alle foreninger og interessegrupper glæder sig i deres svar over at der kommer store områder med ny natur. Men spørgsmålet er om områderne bliver en kampplads for grupper der er uenige om, hvor vild naturen skal være.

Det 100 hektar store område Vilhelmsborg Nord er her markeret med grønt.

Menneskers aktivitet kontra biodiversitet
På den ene side står naturfredningsforeningen og mere aktivistiske grupper som De unge Biodiversitetsambassadører – med krav om at menneskers aktiviteter skal vige for hensynet til naturen.
På den anden side står brugere som ryttere, mountainbike-kørere og til en vis grad beboergrupper i Mårslet og Beder-Malling – med krav om et netværk af stier som ligger uden for hegnene og er fri for græssende køer og heste.

Rimelig og afbalanceret løsning
Projektleder Ada Holst er en af de kommunale medarbejdere som i de næste måneder skal veje de forskellige interesser op mod hinanden:
– Vi kan ikke opfylde alle ønsker, men det kan godt lade sig gøre at finde en rimelig og afbalanceret løsning. Der virker ikke til at være store konflikter blandt de lokale beboere. Vi vil gerne bygge bro mellem de forskellige interesser, og det tror jeg også bliver muligt, siger hun.
Kommunen har fået en halv snes indlæg fra beboere og foreninger som interesserer sig for de 300 hektar ny natur.

Naturforkæmpere: Hovstien åben for dyr
Her er eksempler på nogle af ønskerne:
Danmarks Naturfredningsforening (DN) vil have heste og kreaturer hele året rundt til at græsse i området ved Vilhelmsborg Nord, og dyrene skal kunne passere Hovstien så de frit kan gå på de to store områder på hver side af vejen, hvis det står til DN.
– Enhver menneskelig aktivitet skal underordnes natur og biodiversitet, mener foreningen.
Samme holdning har De unge Biodiversitetsambassadører, og de ønsker så store indhegnede græsningsområder som muligt.

Alle skal kunne færdes på Hovstien
Svaret fra Ada Holst er at heste og køer IKKE får fri passage mellem de to områder på hver side af Hovstien. I hvert fald ikke i første omgang.
– Vi bevarer Hovstien som en åben vej i starten, og så duer det ikke med fæ-riste i vejen (rækker af store rør som dyr ikke kan passere, red.). Cyklister, kørestolsbrugere og ryttere skal fortsat kunne bruge vejen, og det ville de ikke kunne med fæ-riste, siger projektlederen.
Men på længere sigt vil medarbejderne søge en løsning der tillader de græssende dyr at krydse Hovstien på tværs.

Stier skal være fri for køer og heste
De særlige naturudvalg under fællesrådene i Mårslet og Beder-Malling-Ajstrup ønsker begge at fodgængere skal have nem adgang til stier langs med Giber Å, og at de holdes fri for græssende kreaturer og heste.
– Det spørgsmål er ikke afklaret endnu, og vi vil undersøge mulighederne, siger Ada Holst.

Naturens egne legeredskaber
Gruppen fra Beder-Malling foreslår også at borgere kan oprette græsningslaug som passer dyrene i indhegningerne, og det mener projektlederen er en god ide.
– Der kommer ingen friserede legepladser med højrøde redskaber. Men jeg tænker man kommer til at se børn kravle rundt på store sten og træstammer. Overordnet skal både børn og voksne have en oplevelse af at være i naturen, siger hun.
johs

Her kan du læse nogle af de tidligere artikler i Mårslet Avis om 300 hektar ny natur – inklusive kort over de to store områder ved Mårslet:
Vand og syngende løvfrøer rykker ind i landskabet ved Vilhelmsborg (21. marts 2024)
To store marker hegnes ind: Sådan får naturen plads ved Mårslet (14. marts 2024)
Ny natur skaber masser af drømme, tanker, ideer, bekymringer og forventninger (16. november 2023)

Skriv kommentar

Your email address will not be published.