Alle inviteres ud til dialog om ny natur

Åbne markvandringer bliver en del af inddragelsen af borgerne i planlægningen af 300 hektar ny natur øst for Mårslet.

Denne mark syd for Bedervej og vest for Letbanen er en del af de 300 hektar der skal lægges om fra landbrug til natur.

Det bliver i høj grad en friluftsfornøjelse hvis man vil give sit besyv med om udviklingen af naturen i området mellem Mårslet og Beder og andre steder i den sydlige del af Aarhus Kommune.
Som tidligere omtalt her i avisen vil kommunen fra september i år og flere år frem omlægge 300 hektar (3 millioner kvadratmeter) landbrugsjord til naturområder.

Aarhus Kommune vil meget gerne have borgernes input til planlægningen af al den nye natur, og sammen med fællesrådene i Mårslet, Beder-Malling-Ajstrup og Holme-Højbjerg-Skåde er kommunen nu i gang med at forberede en større omgang organiseret borgerinddragelse.

Lær områderne at kende
Foreløbig er der lavet et udkast til processen med at få borgerne i tale, og her spiller offentlige markvandringer ude på arealerne en vigtig rolle. De første markvandringer kommer i september og oktober i år, og de genoptages næste år.

– Markvandringerne bliver åbne for alle. Formålet med dem er i første omgang at deltagerne kan lære områderne at kende, forklarer Pernille Villesen som er leder af kommunens projektgruppe for de 300 ha.
Hun opfordrer til at man deltager i en eller flere markvandringer, eller eventuelt selv tager ud og studerer arealerne, inden man bidrager med sin mening om hvad der skal være hvor på de 300 ha.

Naturlige processer bestemmer
– Hvis man ikke kender arealerne godt, er det svært at vurdere hvor det for eksempel vil være bedst at anlægge en sti, siger hun og fortsætter:
– De naturlige processer som vi sætter i gang i området, hvor vi blandt andet vil afbryde drænrør, vil få den effekt at vandet selv vil finde nye veje, og det får betydning for hvordan vi kan planlægge. Vi skal jo ikke anlægge en sti der hvor der kommer vand.

Naturen skal bestemme

Rekreative udfoldelser skal være på naturens præmisser

Projektleder Pernille Villesen understreger at de 300 ha først og fremmest skal være natur hvor man som menneske skal bevæge sig på naturens præmisser.
Der skal vel også være plads til rekreative aktiviteter?
– Ja, det skal der være. Men rekreative aktiviteter dækker over et bredt spektrum lige fra en gåtur til store larmende udstyrsstykker. I de nye naturområder vil de rekreative aktiviteter ligge i den stille ende da det for eksempel er et krav at der skal være plads til vores bestand af krondyr.

Skal der ikke være plads til eksempelvis mountainbike-stier?
– Det er jeg ikke sikker på. Det kan godt være at der skal være plads til den aktivitet også, men det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt.
– Projektet vil tilføre områderne stor variation hvilket igen vil føre til mange forskellige oplevelser i naturen. Det ønsker vi meget at folk kommer til at følge tæt, hvorfor det også er vigtigt at skabe gode adgangsforhold, siger Pernille Villesen.

Sådan skal borgerne inddrages

Udkastet til inddragelsesproces omtaler en række aktiviteter som skal finde sted frem til sommeren 2025:
* Markvandringer.
* Opstilling af tre såkaldte tingsteder ude på arealerne. På tingstederne skal man kunne læse informationer, og de skal fungere som mødesteder. Et af dem skal stå ved krydset Hovstien-Langballevej.
* Et mobilt kontor i form af en campingvogn skal besøge byer nær områderne, herunder Mårslet. Campingvognen skal bemandes med medlemmer af kommunens projektgruppe, og alle borgere kan gå ind og tale med dem.
* Stormøder med adgang for alle.
* Markmøder ude på arealerne.
* Workshops med deltagelse af borgere.
* Projektets hjemmeside under aarhus.dk er under opbygning.

Hele udkastet kan ses ved at klikke her. Frem til 1. oktober kan alle komme med kommentarer og ændringsforslag, derefter lægges processen for borgerinddragelse fast. Mårslet Fællesråd vil samle op på kommentarer fra mårslettere og formidle dem videre. Man kan skrive til fællesrådet på adressen maarsletfu@gmail.com.
Kommentarer kan også sendes direkte til kommunen på adressen 300ha@aarhus.dk.

Omkring 10 mårslettere er gået ind i naturudvalg

Lige omkring 10 lokale borgere har meldt sig til at være med i det åbne udvalg for naturudvikling som Mårslet Fællesråd har nedsat. Udvalget skal fungere som bindeled mellem borgerne i Mårslet og Aarhus Kommune i planlægningen af de store nye naturområder øst for byen.
– Vi skal følge kommunens arbejde med projektet og sørge for at input fra Mårslet går videre til kommunens projektgruppe, forklarer udvalgets formand, Finn Larsen fra fællesrådets forretningsudvalg.
– Vi holder det første møde 24. august. Som det første skal vi finde ud af hvordan vi skal arbejde, hvilke opgaver vi skal tage på os og hvor meget tid folk vil lægge i det, tilføjer han.

Det fulde kort over hvor der kommer ny natur i Aarhus Syd. Omlægningen fra landbrug til natur skal ske på de lysegrønne arealer.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.