Afgræsning droppes – gammel søbund bliver til sump med elletræer

Kommunen vil opgive tanken om at lade dyr afgræsse den tørlagte søbund ved Vilhelmsborg. I stedet får naturen lov at gå sin gang, og af sig selv vil der komme en bevoksning domineret af elletræer.

Brændenælderne hersker indtil videre på den gamle søbund, men træer og buske vinder frem.

Kommunens biologer er tæt på at opgive tankerne om afgræsning, og i stedet får arealet med den tidligere søbund ved Vilhelmsborg lov at passe sig selv.
Efter nogle år med dominans af brændenælder vil der efter al sandsynlighed udvikle sig en såkaldt ellesump.
Det vil sige at den tidligere søbund bliver et skovområde med fugtig bund; domineret af rødel og andre træer og buske som kan tåle meget vand omkring rødderne en stor del af året.

Plan med heste opgivet
Oprindelig var det kommunens plan at heste skulle afgræsse området og holde plantevæksten nede så der ville komme en åben eng omkring Giber Å’s gendannede løb.
Men som tidligere omtalt her i avisen er den plan kuldsejlet, og det meste af arealet er i dag behersket af brændenælder.
Kun på en mindre del – længst væk fra dæmningen – går der heste.

Dropper afgræsning
Efter i nogen tid at have overvejet forskellige muligheder, siger Lars Hoppe, biolog i Aarhus Kommunes naturforvaltning nu sådan her om planerne for naturen i området :
– Vi vælger formentlig at droppe planer om græsning; og lader i stedet området gro til med rødel. Så ender området formentlig som en ellesump.

‘Et fint lille skovstykke’
Når træerne vokser op, forsvinder udsigten over den gendannede å.
– Men allerede nu er udsigten på vej til at forsvinde. Og jeg vurderer ikke at vi skal bruge penge på at gå rundt med motorsav og fjerne træer.
– Det kan blive et rigtig fint lille skovstykke. Og rødel giver en relativt lysåben skov. Der vil nok stadig være brændenælder, men de bliver blandet med andre planter, forudser Lars Hoppe.

Mårslet Avis bragte 7. maj denne baggrundsartikel om sagen:
Her regerer brændenælderne flere år frem.

1 kommentar

  1. Nogen der ved, hvorfor der kun tales om afgræsning med heste? Hvorfor ikke får eller geder? De spiser stort set alt (mig bekendt) og selv den mest gyngende grund kan bære dem. Synd at vi mister kigget til åen.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.