17 nye huse bliver bygget på Obstrupvej

Kun en enkelt af 17 byggegrunde er endnu ikke solgt. Byggeriet går i gang i efteråret i år og slutter om halvandet år.

Alle nuværende bygninger på grunden bliver revet ned for at gøre plads til de nye huse.

Om halvandet år vil der stå syv nybyggede gårdhavehuse og ti nye parcelhuse på den gamle gartnerigrund lige inden for bygrænsen på Obstrupvej.
Grunde og huse sælges i pakkeløsninger af Idealhuse i Ry som har købt det tidligere gartneri og udviklet byggeprojektet sammen med Silkeborg-virksomheden Tandrup Invest.

Syv ens huse ud imod vejen
De syv gårdhavehuse kommer til at ligge på en række langs Obstrupvej. De bliver alle af typen Villa Atrium. Det er et 165 kvadratmeter stort hus som Idealhuse har tegnet og bygger på grunde på 500 – 600 kvadratmeter.
Bag dem kommer der til at ligge 10 villaer med et mere individuelt præg. Den nærmere udformning aftales i en dialog mellem sælgerens arkitekt og den enkelte køber, oplyser Jimmi Grouleff, direktør for Idealhuse.
– Alle syv atriumhuse er solgt, og vi har kun en af grundene tilbage. Men den regner jeg med at få solgt i næste uge. Køberne er primært tilflyttere fra København og Aarhus, fortæller han.

Byggeri i gang i efteråret
Inden byggeriet går i gang skal samtlige bygninger på arealet fjernes, såvel den gamle beboelsesejendom som drivhuse og andre driftsbygninger. Desuden skal der fjernes noget forurenet jord under et tidligere værksted.
Rydningen af arealet og byggemodning vil vare indtil oktober eller november i år, forventer Jimmi Grouleff. Derefter vil selve byggeriet gå i gang, og en gang i tredje kvartal 2022 bliver de sidste huse klar til indflytning.

Naturareal bag de nye huse
Af lokalplanen for området fremgår det at der bag de 17 nye huse skal være et 18.000 kvadratmeter stort naturareal med eng og 10 træer af hjemmehørende danske arter. Her skal der også graves et regnvandsbassin for at beskytte området mod oversvømmelser.
Lokalplanen siger også at tre nuværende læhegn ikke må fældes, “da de store mangeårige træer giver en karakter i området, som ønskes bibeholdt”, som der står i lokalplanen.
Læhegnene går både igennem naturarealet og det areal hvor der skal bygges.
PerH

Idealhuses tegning af de kommende Villa Atrium huse langs Obstrupvej

1 kommentar

Skriv kommentar

Your email address will not be published.