11 parcelhuse bliver bygget mellem Hørretvej og Jelshøjvej

Som forberedelse til den nye udstykning har gravemaskiner ryddet plads til 11 parcelhuse.

I sidste uge gik gravemaskiner i gang med de første forberedelser til byggemodning af 11 parcelhusgrunde i trekanten mellem Hørretløkkevej, Hørretvej og Jelshøjvej.

I samme uge foretog Moesgaard Museum prøveudgravninger for at se om der skulle gemme sig nogle arkæologisk interessante sager på arealet. Ifølge lokalplanen området er der tidligere fundet spor efter produktion af hør lige syd for de nye byggegrunde; spor som muligvis peger tilbage til middelalderen. Men på de nye byggegrunde blev der ikke fundet noget arkæologisk interessant, oplyser arkæolog Mogens Høegsberg fra museet.

I alt 13 byggegrunde
Lokalplanen for området blev vedtaget i november sidste år og indebærer at det 1,8 hektar store areal overføres fra landzone til byzone. Udover de tre nuværende huse på arealet må der udstykkes 13 parcelhusgrunde. Af dem ligger de 11 på to matrikler der ifølge tingbogen ejes af Henrik Pihlkjær.

Anonym køber
Men han oplyser at han har solgt begge matrikler til en køber som endnu ikke vil have sit navn frem. Det er på disse matrikler at forberedelserne til byggemodning er sat i gang.
De sidste to nye grunde som lokalplanen giver mulighed for, må udstykkes fra den matrikel hvor det markante høje træhus på Jelshøjvej ligger.

Indkørsel fra Hørretvej
Hele den nye bebyggelse får fælles indkørsel fra Hørretvej.
Midt i bebyggelsen skal der anlægges et grønt fællesareal med regnvandsbassin.

Lokalplanen for området kan ses på Aarhus Kommunes Lokalplanportal.
PerH.

Lokalplanen for det nye byggeri dækker området inden for de røde streger.

2 kommentarer

    • Korrekt – måske især det “grønne hul” omkring de i 1855-60 opførte bindingsværkshuse i det “gamle Hørretløkken” – den eneste gamle plantage i Mårslet nord (opr ca 1000 m2) ihvertald 100 år gammel – nu kommer der vist et vandhul i stedet – lad os håbe de nye beboere passer på området, der har en hel særlig historie.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.